Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Abonament RTV w nowych przepisach - nie będzie przed nim ucieczki

123RF
Prawnicy nie majš wštpliwoœci: państwo może zmusić obywatela, by płacił za radio i telewizję, a kablówki, by przekazały Poczcie dane swoich klientów.

Prace nad przepisami poprawiajšcymi œcišgalnoœć abonamentu RTV nabrały tempa. Już na œrodę w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie projektu w tej sprawie.

Dziœ opłatę wnosi zaledwie 13 proc. gospodarstw domowych i 12 proc. firm. Przeciwko proponowanym zmianom ostro protestujš operatorzy telewizji kablowej. Obawiajš się ucieczki klientów. Wystšpili nawet do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy projekt nie narusza unijnych uregulowań. Klienci kablówek z kolei nie majš wyboru. Prawnicy uważajš, że czy tego chcš czy nie, płacić będš, a że państwo postępuje z nimi w nieelegancki sposób, to już inna kwestia.

Dane klientów przejmie poczta

Projekt przewiduje, że dostawcy telewizji kablowej będš odbierać od klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników RTV oraz przekazywać je Poczcie Polskiej. Majš także informować swoich odbiorców o obowišzku zarejestrowania odbiornika RTV oraz regulowania opłat abonamentowych.

Ponadto jednorazowo dostawcy płatnej telewizji muszš przekazać Poczcie Polskiej bazę danych o swoich klientach, o czym również poinformujš klientów. Ci ostatni nie będš mieć żadnego wyboru. Ich dane zostanš przekazane Poczcie, nawet jeżeli nie wyrażajš na to zgody.

Poczta Polska będzie się zaœ nadal zajmowała rejestracjš odbiorników, poborem opłat, kontrolš abonamentowš i weryfikowaniem zwolnień.

Jeżeli klient kablówki nie zarejestruje swojego odbiornika telewizyjnego lub radia, będš mu groziły kary w wysokoœci 30-krotnoœci miesięcznej opłaty abonamentowej obowišzujšcej w dniu stwierdzenia używania odbiornika. Obecnie opłata za jeden miesišc za odbiornik radiowy i telewizyjny wnosi 22,70 zł, co oznacza, że dziœ kara wyniosłaby 681 zł.

Działania zgodne z prawem

Na razie masowego odwrotu klientów od kablówek nie ma. Projekt zresztš nic nie mówi o przekazywaniu danych odbiorców kablówek, którzy zrezygnowali z umów. To się jednak może w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie zmienić. Wtedy żadna ucieczka nie pomoże.

– Docierajš do nas jedynie pojedyncze sygnały od operatorów, że ich klienci z powodu tego projektu wycofujš się z umów – mówi Jerzy Straszewski, prezes zarzšdu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

– Rozumiem, że media publiczne majš dziurš w budżecie i usiłujš jš załatać, ale dlaczego do uszczelnienia systemu chcš wykorzystać prywatnych operatorów telewizji kablowej – pyta rozgoryczony prezes Straszewski. – Swoje dane klienci przekazali nam w dobrej wierze, a teraz stanš się one własnoœciš publicznš. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystšpiła do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy projekt nie narusza unijnych uregulowań. Odpowiedzi jeszcze nie ma.

Prawnicy nie majš wštpliwoœci, że na tego typu działanie pozwala ustawa o ochronie danych osobowych.

– Dane osobowe można m.in. przetwarzać, jeżeli pozwalajš na to przepisy prawa – tłumaczy dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda. A w tym konkretnym wypadku – dodaje – podstawę prawnš będš stanowiły przepisy ustawy o opłatach abonamentowych, jak tylko zostanš znowelizowane.

Co mówiš przepisy? Art. 26 ust. 2 ustawy pozwala na zmianę celu przetwarzania danych.

– Wprawdzie przepis jest mało precyzyjny, ale da się z niego wyczytać, że taka zmiana jest dopuszczalna po spełnieniu dwóch warunków: gdy jest podstawa prawna oraz po wykonaniu obowišzku informacyjnego – twierdzi Litwiński.

W wypadku opłat abonamentowych będzie podstawa prawna przekazania danych, a operatorzy będš mieli obowišzek poinformowania swoich odbiorców o przekazaniu ich danych.

W opinii Litwińskiego państwo pozyskuje dane obywateli w sposób, który narusza zaufanie do dostawców usług objętych tajemnicš telekomunikacyjnš.

etap legislacji: pierwsze czytanie

500 operatorów telewizji kablowych i satelitarnych funkcjonuje na obszarze Polski

9 mln klientów według szacunków rzšdu majš polskie telewizje kablowe

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL