Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Sędzia nie może kierować się stereotypami

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Sędziowie to takie œrodowisko zawodowe, które w szczególnym stopniu powinno być wolne od stereotypów. Kierowanie się przez sędziego na rozprawie stereotypami może bardzo negatywnie wpływać na efektywne przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie – mówiła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Sylwia Spurek podczas konferencji „Temida pod lupš", zorganizowanej przez Centrum Praw Kobiet.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat stereotypów, uprzedzeń i przesšdów zwišzanych z przemocš wobec kobiet, które występujš w sšdach karnych i rodzinnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarzšdowych, wymiaru sprawiedliwoœci, kuratorzy rodzinni oraz adwokaci.

Podczas konferencji Urszula Nowakowska i Andrzej Domiczak przedstawili wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu „Stereotypy czy dowody – monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet". Wskazywali m.in., że na salach rozpraw dochodzi do wielu sytuacji, gdy kobiety sš postrzegane jako mało wiarygodne lub gdy szczegółowo analizuje się, czy ofiary w jakiœ sposób nie sprowokowały gwałciciela. Urszula Nowakowska wspominała również, że kobietom często daje się do zrozumienia, że skoro były zazdrosne lub oczekiwały że mężczyzna będzie się włšczał w prace domowe, to miał on prawo się zdrenować. – Chodzi na przykład o sposób zadawania pytań przez samych sędziów, ale także o brak reakcji na niektóre wnioski stron postępowania – wyjaœniła prezeska Centrum Praw Kobiet. Zapowiedziała, że szczegółowe wyniki badań zostanš niebawem opublikowane w formie raportu.

Dr Sylwia Spurek przedstawiła dotychczasowe działania Rzecznika na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przypomniała m.in. o tym, że RPO apelował o jak najszybsze uruchomienie anonimowego, bezpłatnego i działajšcego całš dobę telefonu dla ofiar. Mówiła też o wystšpieniu Rzecznika do władz Zakopanego. To jedyna gmina w Polsce, w której nie powstał zespół interdyscyplinarny i nie stworzono programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

-Zależy nam, aby ofiary przemocy domowej widziały w Rzeczniku Praw Obywatelskich partnera i instytucję, która może im pomóc – podkreœliła dr Spurek.

O wpływie stereotypów i uprzedzeń na realizację prawa do sšdu i zasady równego traktowania przez kobiety doœwiadczajšce przemocy mówiła prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazywała m.in. że w przypadku przestępstwa zgwałcenia w ok. 40 proc. spraw, wyrok zapada z warunkowym zawieszeniem kary. Jej zdaniem nie jest to jednak wina samych przepisów. – Nie trzeba zmieniać prawa, trzeba zmieniać praktykę – zaznaczyła prof. Płatek.

Natomiast dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN mówiła o eliminacji stereotypów zwišzanych z płciš w sprawach o przemoc wobec kobiet w ujęciu międzynarodowym. Wskazywała m.in. na zobowišzania Polski w tym zakresie. Podkreœliła też, że niezwykle ważnš rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywa edukacja.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Stereotypy czy dowody – monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet", który został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

ródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL