Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Błšd w ePUAP: zaskarżenie decyzji drogš elektronicznš grozi jej odrzuceniem

www.sxc.hu
Zaskarżenie decyzji drogš elektronicznš grozi jej odrzuceniem. Błšd naprawi korekta w orzecznictwie.

Polacy sš zachęcani do kontaktów z urzędnikami przez ePUAP. Kto zaskarży decyzję, korzystajšc z tej elektronicznej platformy, może jednak stracić prawo do sšdu. Brakuje bowiem przepisów, że liczy się data wpływu na e-skrzynkę. Do tej pory sšdy były przekonane, że o jej terminowym złożeniu decyduje to, kiedy urzędnik jš wydrukuje. Dziœ dostrzegajš lukę i chcš jš usunšć zmianš orzecznictwa.

Błšd w systemie

Skargę na decyzje administracyjne m.in. fiskusa składa się za poœrednictwem organu administracji, w tym podatkowej. Można skorzystać z drogi elektronicznej, ale sšdy administracyjne pełna informatyzacja obejmie dopiero w 2018 r.

77 tys. – prawie tyle skarg wpłynęło do wojewódzkich sšdów administracyjnych w 2016 r.

– Gdy obywatel, który przyzwyczaił się już do elektronicznego kontaktu z administracjš, złoży skargę na decyzję drogš elektronicznš, ryzykuje jej odrzucenie. Procedura sšdowoadministracyjna, na podstawie której składana jest skarga, nie przewiduje takiej formy, a z niektórych orzeczeń wynika, że dokument elektroniczny zaczyna być ważny dopiero z chwilš jego materializacji, tj. wydruku – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

21 proc. skarg z załatwionych ogółem WSA odrzuciły w 2016 r. z różnych przyczyn, m.in. niedotrzymania terminu

Los jej terminowego złożenia do sšdu zależy więc od dobrej woli urzędnika. Przekonał się o tym pełnomocnik spółki. Wysłał skargę dotyczšcš CIT w ostatnim dniu terminu za poœrednictwem ePUAP. Sšd jš odrzucił, bo urzędnik wydrukował jš dzień po terminie (II FZ 857/16). Ten formalizm wynika z orzecznictwa sprzed upowszechnienia informatyzacji i z... przeoczenia.

– To luka konstrukcyjna. Błšd ustawodawcy, który zelektronizował procedurę administracyjnš oraz podatkowš, a odsunšł w czasie informatyzację sšdów administracyjnych i nie przewidział pomostu między nimi. Zabrakło jasnego wskazania, że na czas do zakończenia informatyzacji sšdów o tym, czy obywatel wniósł skargę w terminie, decyduje moment jej wpływu na e-skrzynkę administracji – mówi Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo.

Korekta w sšdach

Problem dostrzegł już Naczelny Sšd Administracyjny i zmienia swoje podejœcie do e-skarg. Terminowe ich wniesienie ma już nie zależeć od urzędnika.

Ta szybka reakcja cieszy ekspertów. W ocenie Andrzeja Nikończyka czynnoœć techniczna nie powinna decydować o uznaniu złożenia skargi po terminie. Nie można też zniechęcać obywateli do stosowania nowoczesnych i tanich form komunikacji.

– Przejœcie z reżimu elektronicznego na papierowy powinno gwarantować, że prawo obywatela do sšdu nie zostanie pogwałcone – dodaje Michał Roszkowski. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL