Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

W sądzie i urzędzie

Warszawski ratusz zapłaci za przewlekłość

123RF
Natłok spraw o wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi nie uzasadnia prowadzenia sprawy aż 10 lat.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warszawski ratusz będzie musiał zapłacić 2 tys. zł grzywy za przewlekłe prowadzenie postępowania. Chodziło o wypłatę odszkodowania Danucie i Janowi W. (dane zmienione) za działki przejęte pod drogę. Spór ciągnął się od 2005 r. Wtedy to małżeństwo W. wystąpiło do władz Warszawy o wypłatę odszkodowania. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odpowiedź powinno otrzymać najpóźniej po dwóch miesiącach. Tak się jednak nie stało. Ciągle było zwodzone przez urzędników. W końcu państwo W. wnieśli skargę na przewlekłość postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podnieśli w niej, że w 2014 r., kiedy urząd dysponował już operatami szacunkowymi ich nieruchomości, zaprzestał podejmowania jakichkolwiek czynności. Jedynie pismem z 12 stycznia 2015 r. poinformował, że ich wniosek zostanie rozpatrzony do 31 grudnia 2015 r., a jako przyczynę przedłużenia terminu podał znaczne spiętrzenie się podobnych spraw.

Odpowiadając na skargę, prezydent m.st. Warszawy wyjaśnił, że postępowanie odszkodowawcze wiąże się z dysponowaniem środkami publicznymi, toteż powinno być szczególnie wnikliwe i rzetelne, stąd ta przewlekłość.

WSA uwzględnił skargę i ukarał władze Warszawy grzywną 2 tys. zł. Jego zdaniem postępowanie miasta było ukierunkowane na celowe jego przedłużanie. Przewlekłość ta nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Powyższe okoliczności przemawiały także za wymierzeniem organowi grzywny.

Prezydent Warszawy wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ten uznał ją za bezzasadną.

Zdaniem NSA w skardze postawiono tylko dwa zarzuty. Oba dotyczą naruszenia przepisów postępowania. Wynika z nich, że skarżący prezydent w istocie nie kwestionuje tego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził przewlekłość w prowadzeniu postępowania, ale nie zgadza się z oceną, że miała ona charakter rażący.

NSA uznał, że WSA miało rację. Od 6 października 2014 r. akta sprawy były już kompletne. Małżonkowie W. oświadczyli, że wyrażają zgodę na odszkodowanie ustalone w operacie rzeczoznawcy, a decyzja w sprawie została wydana znacznie później i tylko dlatego, że zbliżał się termin rozprawy przed WSA. Sprawa o wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi była więc prowadzona z rażącym naruszeniem prawa.

sygnatura akt: I OSK 747/16

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL