Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

#RZECZoPRAWIE - Radosław Baszuk: Unijna dyrektywa, a prawo do adwokata w Polsce

Radosław Baszuk
rp.pl
Dlaczego zatrzymani podczas przesłuchań nie otrzymujš adwokata, mimo, że zobowišzuje nas do tego unijna dyrektywa. Na ten temat w programie #RZECZoPRAWIE mówił adwokat Radosław Baszuk.

- Państwo polskie nie dokonało w pełnym zakresie implementacji dyrektywy dotyczšcej prawa do adwokata, w zwišzku z tym postanowienia tej dyrektywy nie stały się częœciš polskiego porzšdku prawnego. Co nie znaczy, że obywatel w relacji do polskich władz nie może się na te postanowienia powołać – tłumaczył adwokat.

- Obywatel może się powołać na dyrektywę wobec państwa, natomiast państwo nie może się na niš powołać w stosunku do obywatela – zaznaczył.

Zdaniem Radosława Baszuka wkrótce przed sšdami obywatele mogš zaczšć kwestionować okreœlone czynnoœci procesowe, np. wartoœć dowodowš przesłuchań przeprowadzanych po listopadzie 2016 roku bez udziału adwokata przy jednoczesnym braku zrzeczenia się przez osobę podejrzanš takiego prawa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL