Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Czas znieść fikcję awiza - komentuje Marek Domagalski

Fotolia.com
W Polsce od lat masowo doręczane sš przesyłki sšdowe z wykorzystaniem tzw. awiza, traktowanego jakby pismo zostało wręczone do ršk adresata czy jego domownika. To Ÿródło wielu wadliwych wyroków, ale i nieufnoœci do Temidy.

Dla przeciętnego człowieka jest bowiem niepojęte, i słusznie, jak może zapaœć wyrok przeciwko osobie, która nie wie, że wytoczono jej sprawę.

W ostatnich latach to zjawisko ogromnie się nasiliło, w zwišzku z rosnšcš liczbš spraw i szerokim stosowaniem uproszczonych procedur, łatwych dla sšdów, za to często bez kontaktu z podsšdnym. Zwykle jest to jego wybór, ale nieraz nie ma tej szansy, gdyż o sprawie zwyczajnie nie wie.

Pewne częœć winy, zwłaszcza w dużych miastach jest po stronie doręczycieli, którzy zamiast starać się doręczyć przesyłkę do ršk własnych i ustalić, zostawiajš awizo w skrzynce, mnożšc fikcję doręczenia. Pokazuje to sprawa pisarza Jacka Piekary, któremu sšd nakazał kosztowne przeprosiny za grubiański wpis pod adresem dziennikarki. Pisarz twierdzi, że o sprawie nie wiedział, bo zawiadomienie sšdowe wysłano na jego stary adres zameldowania.

Kluczowe jest tu pierwsze pismo w sprawie, bo póŸniej możemy powiedzieć: wiedział o sprawie, powinien dbać, by sšd miał aktualny adres.

Pociesza, że w najnowszym projekcie usprawnienia procedury cywilnej, która ma zastosowanie w 4/5 spraw, przewidziano, że owo podwójne awizo, czyli fikcja doręczenia, nie wystarczy, i jeżeli pozwany, mimo powtórnego awizowania nie odbierze pozwu, sšd zobowišże powoda do doręczenia mu pisma za poœrednictwem komornika. Bardzo dobrze, bo to w interesie powoda jest skuteczne wszczęcie postępowania. Innš rzeczš jest, czy ma to być tylko komornik, czy np. także notariusz czy adwokat. Ale dobre i to. Ważne, że zwycięża œwiadomoœć, że statystyczna sprawnoœć sšdów nie może być budowana dzięki fikcji i radykalnemu ograniczaniu prawa do obrony.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL