Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria Hogan Lovells doradzała przy sekurytyzacji kredytów konsumenckich Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Kancelaria Hogan Lovells doradzała londyńskim oddziałom BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG, pełnišcym rolę aranżerów i wiodšcych menedżerów, przy transakcji sekurytyzacji wierzytelnoœci z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o łšcznej wartoœci 2,3 mld zł, należšcych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., będšcego częœciš wiodšcej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Jest to kolejna znaczšca transakcja sekurytyzacji wierzytelnoœci przeprowadzona na polskim rynku, przy której doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizujšca się, między innymi, w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie sekurytyzacji.

Œrodki o łšcznej wartoœci 2,3 mld zł zebrane w celu nabycia puli wierzytelnoœci przez spółkę celowš, BGZ Polska ABS1 Designated Activity Company, zostały uzyskane poprzez emisję zabezpieczonych nabytymi wierzytelnoœciami obligacji oraz pożyczkę podporzšdkowanš udzielonš spółce przez inwestorów, stanowišcš dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelnoœci z tytułu emisji obligacji, co efekcie umożliwiło nabycie od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wierzytelnoœci o łšcznej wartoœci nominalnej 2,3 mld zł.

Transakcja posiada dwuletniš strukturę rewolwingowš, co oznacza, że spłacona częœć portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżšco nowo nabywanymi wierzytelnoœciami z tytułu kolejnych kredytów konsumenckich.

Transakcję koordynowali i nadzorowali - Piotr Zawiœlak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Julian Craughan (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili – z warszawskiego biura Hogan Lovells: Artur Bilski (prawnik) oraz Jakub Matusielański (prawnik), zaœ z londyńskiego biura Hogan Lovells: Fadzai Mandaza (senior associate) oraz Jonathan Morris (associate).

Andrzej Dębiec (partner), kierujšcy praktykš prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel) doradzali w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działajšcego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee), œwiadczyli Andrew Carey (partner), wspierany przez Megan James (associate) z londyńskiego biura Hogan Lovells.

ródło: informacja prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL