Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria KKLW wygrała kolejne postępowanie przed KIO

Jacek Kosiński
materiały prasowe
Jacek Kosiński i jego zespół oraz kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy reprezentowali konsorcjum Porr, Gülemark oraz Energopol-Szczecin S.A. w przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu łšczšcego wyspy Uznam i Wolin w Œwinoujœciu, a następnie w postępowaniu przed Krajowš Izbš Odwoławczš. Wartoœć przetargu to ok. 800 mln PLN brutto.

Zamawiajšcy (Miasto Œwinoujœcie reprezentowane przez GDDKiA Oddział w Szczecinie), wybrał w przetargu ofertę konsorcjum Astaldi. Kancelarie KKLW i JiW zwracały uwagę, że zarówno wygrana oferta, jak i oferta drugiego konsorcjum, czyli Toto, były niezgodne ze Specyfikacjš Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

KIO podzieliło opinię odwołujšcych, stwierdzajšc jednoczeœnie, że nie widzi możliwoœci poprawy zwycięskiej oferty. Oznacza to, że Zamawiajšcy będzie musiał ponownie zbadać i ocenić wszystkie oferty oraz najprawdopodobniej odrzucić te, które sš niezgodne z SIWZ.

Ze strony KKLW konsorcjum reprezentował Jacek Kosiński wraz z Pawłem Jadczakiem i Łukaszem Goniakiem. Ze strony JiW konsorcjum reprezentował Jarosław Jerzykowski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL