Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria DZP wzmacnia swój zespół compliance

Krzysztof Krak
Informacja Prasowa
Z poczštkiem paŸdziernika do zespołu kancelarii DZP na stanowisko Counsel dołšczył Krzysztof Krak, który specjalizuje się w zakresie rozwišzań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Krzysztof Krak jest doœwiadczonym ekspertem w zakresie wdrażania rozwišzań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

Zanim dołšczył do DZP, pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez Biuro oraz koordynował i aktywnie uczestniczył w realizacji zadań "Rzšdowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019". Wczeœniej, od 2006 roku, zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz. Przez lata pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Autor publikacji i prelegent na wielu konferencjach i seminariach na temat zwalczania i zapobiegania korupcji.

Ukończył Wyższš Szkołę Policji w Szczytnie, studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia na kierunku Integracja i Bezpieczeństwo Europejskie w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Compliance, czyli zarzšdzanie zgodnoœciš to specjalizacja, która w kancelarii DZP działa od wielu lat, ale swoje formalne struktury ukształtowała 2 lata temu. To zespół specjalistów, którego pracami kierujš dr Anna Partyka-Opiela i dr Joanna Schubel. Skuteczne systemy compliance to pierwsza linia obrony przedsiębiorstw przed ryzykami naruszeń. Nad przestrzeganiem procedur zgodnoœci czuwa zespół doœwiadczonych ekspertów DZP, którzy doradzajš w ramach aż 12 specjalizacji prawa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL