Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

CDZ pro bono ws. zwolnionego katechety

Fotolia
Kancelaria Chajec Don-Siemion & Żyto w ramach działalnoœci pro bono reprezentowała przed Sšdem I instancji oraz Sšdem II instancji, nauczyciela historii, który był także katechetš, a jednoczeœnie należał do zwišzku zawodowego. Sprawa dotyczyła bezprawnego zwolnienia z pracy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Œniadeckich w Poznaniu.

Główny zarzut dotyczył nierównego traktowania pracowników ze względu na sposób zatrudnienia i rozwišzania umowy o pracę. Szkoła rozwišzała bowiem z nauczycielem stosunek pracy z powodu cofnięcia mu tzw. misji kanonicznej do nauczania religii bez względu na przysługujšcš pracownikowi ochronę z tytułu przynależnoœci do zwišzku zawodowego.

Sšd I instancji, chociaż nie uwzględnił zarzutu nierównego traktowania, przyznał jednak zwolnionemu nauczycielowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwišzanie umowy. Sšd II instancji, zmieniajšc dodatkowo wyrok na korzyœć pracownika, przywrócił go do pracy na stanowisku nauczyciela historii i przyznał mu wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Wyrok Sšdu Okręgowego jest prawomocny.

„Sšd Okręgowy potwierdził, że zwolnionemu pracownikowi przysługiwała szczególna ochrona zwišzkowa przed rozwišzaniem stosunku pracy jako nauczycielowi historii, ponieważ mimo posiadania formalnego skierowania do nauczania religii, w rzeczywistoœci uczył on historii w pełnym wymiarze godzin. Jednoczeœnie Sšd uznał, że nie ma przeciwskazań do przywrócenia go do pracy na stanowisku nauczyciela historii" – mówi mec. Piotr Kryczek, wspólnik w Kancelarii Chajec, Don-Siemion i Żyto.

Pracownika reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. – r.pr. Piotr Kryczek oraz adw. Weronika Papucewicz, a także Justyna Klimek – aplikantka radcowska z kancelarii Bartoszewska Binkowski w Poznaniu.

 Weronika Papucewicz

Piotr Kryczek

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL