Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Nowi partnerzy w kancelarii DZP

Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński
Informacja Prasowa
Z dniem 1 lipca do grona Partnerów kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, dołšczyli Michał Czarnuch i Tomasz Kaczyński, od lat zwišzani z Praktykš Life Sciences.
Michał Czarnuch dołšczył do naszego zespołu w 2007 r. Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia zwišzane z refundacjš oraz finansowaniem œwiadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włšczajšc w to zagadnienia zwišzane z tworzeniem i restrukturyzacjš podmiotów leczniczych, telemedycynš oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi. Tomasz Kaczyński dołšczył do nas w 2006 r. Specjalizuje się w zakresie prawa farmaceutycznego - od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania i dystrybucji, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. W swojej pracy, w szczególnoœci koncentruje się na tworzeniu struktur dystrybucyjnych na rynku farmaceutycznym. Doradza także podmiotom działajšcym na rynku spożywczym we wszelkich kwestiach prawnych zwišzanych z bieżšcym funkcjonowaniem. Michał i Tomasz od lat doradzajš w ramach z Praktyki Life Sciences kancelarii DZP. To największy zespół doradzajšcy w kwestiach prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa antymonopolowego i prawa konstytucyjnego, w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Praktykę prowadzi dr hab. prof. UW Marcin Matczak.
Do zespołu kancelarii dołšczyła także dr Małgorzata Wilińska, Counsel, która w ramach Praktyki IP&TMT kieruje Działem Badań i Rozwoju zajmujšcym się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Małgorzata Wilińska jest doktorem nauk prawnych, radcš prawnym oraz wykładowcš na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w Szkole Głównej Handlowej. Współorganizuje studia podyplomowe "Zarzšdzanie Transferem Technologii" na SGH. Jej rozprawa doktorska pt. "Wykorzystanie systemów ekspertowych w procesach stosowania prawa" dotyczyła wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych, w procesach stosowania prawa i wspomagania pracy prawnika. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie R&D. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczšcych B&R oraz ochronie danych osobowych i doradza wiodšcym polskim instytutom naukowym, instytutom PAN oraz uczelniom wyższym i przedsiębiorstwom.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL