Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria CDZ doradcš NanoGroup S.A przy wejściu na GPW

Fotorzepa, Piotr Nowak
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto doradzała spółce NanoGroup S.A. działajšcej w segmencie zaawansowanej biotechnologii w utworzeniu holdingu, którego zadaniem jest uzyskanie wartoœci dodanej poprzez wykorzystanie potencjału grupy kapitałowej.

Kancelaria doradzała w pierwszym etapie projektu, który polegał na opracowaniu koncepcji grupy kapitałowej i przygotowaniu dokumentacji koniecznej do utworzenia struktury holdingowej. W ramach drugiego etapu Kancelaria odpowiedzialna jest za przygotowanie częœci prawnej prospektu emisyjnego, który został złożony w dniu 23 maja do Komisji Nadzoru Finansowego i jest kolejnym krokiem na drodze do upublicznienia akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartoœciowych S.A.

Zespołem prawników CDZ kieruje wspólnik Maciej Kotlicki i r.pr Piotr Rychta z pomocš adw. Małgorzaty Sas-Madej, specjalizujšcy się w transakcjach M&A i prawie rynków kapitałowych. W skład zespołu wchodzš r.pr. Aleksandra Hulewicz, adw. Daniel Kozłowski, Monika Ciechomska oraz Marcin Lizurek.

Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych œrodków na finansowanie wkładu własnego do obecnie rozwijanych przez NanoGroup projektów biotechnologicznych a także finansowanie inwestycji w nowe projekty – mówi Marek Borzestowski, prezes zarzšdu NanoGroup S.A.

W skład NanoGroup wchodzš trzy spółki zależne działajšce od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL