Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Dentons przedstawia Nextlaw Global Referral Network

123RF
Dentons rewolucjonizuje system rekomendacji usług prawnych na zasadzie zapłaty za dostęp do usług (pay-to-play), wprowadzajšc darmowy, oparty na jakoœci program polecania usług prawnych i przekazywania zleceń.

Nextlaw Global Referral Network połšczy na całym œwiecie klientów z najlepszymi specjalistami oraz członków sieci z potencjalnymi klientami. Cel to stworzenie największej sieci rekomendacji i przekazywania zleceń na œwiecie.

9 maja 2016 roku - Dentons, największa na œwiecie firma prawnicza, ogłosiła dziœ uruchomienie pierwszego, bezpłatnego systemu udzielania rekomendacji i przekazywania zleceń dla kancelarii prawnych. Oparty na nowej platformie technologicznej system, działajšcy pod nazwš „Nextlaw Global Referral Network", umożliwi uczestniczšcym w nim kancelariom szybkie nawišzywanie kontaktu oraz œledzenie przepływu rekomendacji i zleceń.

Nextlaw Global Referral Network oferuje bezpłatne członkostwo i nie narzuca wyłšcznoœci terytorialnej, dzięki czemu omija problemy i ograniczenia, którymi charakteryzujš się funkcjonujšce dotychczas tego rodzaju sieci. Bezpłatne członkostwo wielu kancelarii o różnym potencjalne w dowolnym mieœcie oraz platforma technologiczna, która wspiera wielokrotne wzajemne rekomendacje i przekazywanie zleceń, sprawiajš, że sieć Nextlaw Network połšczy klientów z najlepszymi specjalistami na całym œwiecie, a najlepszym kancelariom umożliwi dostęp do atrakcyjnych zleceń.

Model free-to-play a model pay-to-play

„Wyzwaniem, przed którym stajš nasi klienci korzystajšcy z funkcjonujšcych obecnie systemów poleceń i przekazywania zleceń jest to, że sš one oparte na zasadzie zapłaty za dostęp do usług (pay-to-play), który oferuje dostęp do kancelarii, która była skłonna uiœcić opłatę za bycie członkiem danej sieci, zamiast takiej, która byłaby najlepiej dopasowana do rzeczywistych potrzeb klienta" – wyjaœnia Joe Andrew, Przewodniczšcy Rady Dentons. „Sieć Nextlaw Global Referral Network jest inna, ponieważ jest darmowa, dzięki czemu klienci będš mogli znaleŸć prawnika najlepiej dopasowanego do ich potrzeb".

„Dołšczenie do sieci Nextlaw Global Referral Network niesie za sobš szereg realnych korzyœci. Globalizacja postawiła przed wieloma kancelariami złudny wybór: rozwijać się lub umrzeć, co doprowadziło do tego, że wiele firm popadło w pułapkę wszechstronnej specjalizacji, przeceniajšc swoje możliwoœci i to, co sš w stanie zaoferować klientom. Rozwój jest częœciš naszej strategii, ale nie dla wszystkich musi tak być. Nextlaw Global Referral Network pozwala kancelariom koncentrować się na obszarach i usługach, w których sš najlepsze oraz pozyskiwać nowych klientów właœnie poprzez swojš specjalizację, a także rozwijać istniejšcš współpracę, nawišzujšc bezpoœrednie kontakty z największš grupš specjalistów z dziedziny prawa na całym œwiecie. To wszystko proponujemy zupełnie za darmo" – dodaje Joe Andrew.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL