Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Połšczenie kancelarii KKLW oraz kancelarii WARP

Partnerzy kancelarii KKLW
materiały prasowe
Kancelaria Kurzyński Kosiński Łyszyk i Wspólnicy połšczyła się z kancelariš Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni. Połšczone kancelarie będš działać pod nazwš Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k.

Po połšczeniu KKLW to ponad 30-osobowy zespół, w skład którego wchodzš prawnicy z wieloletnim doœwiadczeniem, znajšcy poszczególne sektory gospodarki i majšcy innowacyjne podejœcie do doradztwa prawnego. Wspólnicy obu kancelarii uznali, że fuzja zwiększy ich kompetencje oraz udział w rynku.

To połšczenie wzmacnia naszš pozycję rynkowš, mówi Michał Kurzyński, partner KKLW. Od lat konkurujemy z największymi kancelariami, bo nie ustępujemy im ani wiedzš, ani doœwiadczeniem. A jednoczeœnie możemy elastycznie kształtować nasze wynagrodzenie, dodaje. Zdaniem Kurzyńskiego prawników obu kancelarii wyróżnia jedno - prawo jest ich pasjš. Myœlimy i pracujemy nieszablonowo, więc często jesteœmy angażowani do pionierskich projektów, mówi Kurzyński.

Dzięki połšczeniu KKLW poszerzy zakres swoich usług - teraz obejmujš one doradztwo w zakresie prawa handlowego (w tym fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych), prawa administracyjnego, zamówień publicznych, upadłoœci i restrukturyzacji, transakcji na rynku nieruchomoœci i inwestycji budowlanych, projektów infrastrukturalnych, prawa pracy, prawa konkurencji oraz własnoœci intelektualnej.

Połšczenie oznacza także znaczne zwiększenie portfolio obsługiwanych klientów - od samorzšdów i administracji rzšdowej, poprzez polskie przedsiębiorstwa, aż po największe firmy międzynarodowe.

Unikalne doœwiadczenie WARP i Przemysława Wierzbickiego, partnera zarzšdzajšcego WARP, w prowadzeniu sporów, w połšczeniu z dotychczasowymi osišgnięciami KKLW, spowoduje, że KKLW może zyskać wiodšcš pozycję na rynku w zakresie skomplikowanych spraw cywilnych i gospodarczych.

Nasi prawnicy majš specjalistycznš wiedzę o kluczowych sektorach gospodarki, w tym m.in.: infrastrukturze, energetyce, bankowoœci i finansach, sektorze farmaceutycznym, a także szeroko rozumianym sektorze sportu, mówi Przemysław Wierzbicki, partner KKLW. Chcemy się intensywnie rozwijać, dlatego zabiegamy nie tylko o pozyskanie nowych klientów, ale zależy nam także na przejęciu wyróżniajšcych się specjalistów i dalszym poszerzaniu zakresu œwiadczonych przez nas usług, dodaje.

Siedzibš kancelarii pozostaje budynek Cosmopolitan w Warszawie - zespół WARP w całoœci przeprowadził sie na ulicę Twardš 2.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL