Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Awanse w kancelarii CDZ

materiały prasowe
Z dniem 1 marca 2018 roku, Marcin Bšcal, Jolanta Okoniecka, Weronika Papucewicz oraz Aleksandra Szyszko-Kamińska dołšczš do grona wspólników kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

„Tytuł wspólnika jest przyznawany za talent, przedsiębiorczoœć oraz zaangażowanie. Gratulujemy Marcinowi, Jolancie, Weronice i Aleksandrze tej nominacji. Jesteœmy przekonani, że ten zastrzyk nowej energii przyczyni się do dalszego rozwoju CDZ." – mówił Andrzej Chajec – wspólnik zarzšdzajšcy CDZ.

Marcin Bšcal reprezentuje klientów w postępowaniach sšdowych i administracyjnych w dziedzinie prawa upadłoœciowego i telekomunikacyjnego. Prowadzi również postępowania upadłoœciowe i restrukturyzacyjne. Został wyróżniony tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Jolanta Okoniecka kierowała do tej pory praktykš prawa korporacyjnego i handlowego. Ma ponad 20-letnie doœwiadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji handlowych. Jest rekomendowana przez The Legal 500 EMEA w tych dziedzinach.

Weronika Papucewicz specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Doradza podmiotom wchodzšcym na polski rynek, w szczególnoœci tym z branży BPO/SSC. Została wyróżniona tytułem Rising Star – prawnika lidera jutra w rankingu Dziennika Gazety Prawnej i Wolters Kluwer.

Aleksandra Szyszko-Kamińska ma ponad 10-letnie doœwiadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach joint ventures. Specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach w przedsięwzięcia typu start-up i seed oraz przy restrukturyzacji i optymalizacji struktur holdingowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL