Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Awanse w Kancelarii GESSEL - troje nowych managing associate

materiały prasowe
W zwišzku z dynamicznym rozwojem Kancelarii GESSEL z przyjemnoœciš informujemy, że na stanowisko managing associate awansowali: Natalia Jodłowska, radca prawny w zespole arbitrażowym, kierowanym przez dr. Beatę Gessel – Kalinowskš vel Kalisz, oraz dwaj członkowie zespołu M&A oraz bankowoœci i finansów kierowanego przez Mec. Małgorzatę Badowskš - Karol Sokół, adwokat oraz Michał Bochowicz, adwokat.

Natalia Jodłowska specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sšdowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w postępowaniach przed sšdami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Wielokrotnie pełniła funkcję sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych w polskich i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Z kancelariš GESSEL zwišzana od 2012 roku.

„Natalia jest wchodzšcš gwiazdš arbitrażu. Arbitraż to nie tylko wiedza ( każdy prawnik musi jš mieć), niestandardowe podejœcie do rozwišzywania problemów (każdy w GESSEL musi to mieć), ale to też koleżeńskoœć i poczucie humoru, dystans do siebie i innych, erudycja, poczucie samospełnienia się w wykonywanej pracy i pomysłowoœć. GESSEL Arbitration Wall, znana aplikacja arbitrażowa, to też jej zasługa."

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Senior Partner

Karol Sokół specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym i publicznym, transakcjach finansowania i refinansowania, w tym przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych oraz transakcjach na rynku funduszy inwestycyjnych. Z Kancelariš GESSEL zwišzany od 2010 roku. W 2017 roku Karol doradzał m.in. przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce Profim sp. z o.o. na rzecz funduszu zarzšdzanego przez Innova Capital; przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o.o., w tym sprzedaży znaku towarowego „Globus" przez Rawlplug S.A.

Michał Bochowicz to także specjalista w transakcjach fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z funduszami private equity i venture capital. Obsługiwał wielomilionowe transakcje doradzajšc zarówno sprzedajšcym, jak i kupujšcym na każdym etapie transakcji, poczšwszy od planowania struktury transakcji, poprzez przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, pozyskanie finansowania, negocjacje, kończšc na finalizacji transakcji. Doradza przede wszystkim klientom z branży finansowej, lotniczej oraz nowych technologii. Michał doradza nie tylko w transakcjach krajowych, ale również pomaga przedsiębiorcom w ekspansji przy przejmowaniu podmiotów zagranicznych, w tym w ramach prywatyzacji. Od dawna jest zaangażowany we współpracę ze start-upami oraz funduszami venture capital będšc członkiem zespołu GESSEL Tech. Z kancelariš GESSEL zwišzany od 2015 roku. W 2017 roku Michał doradzał m.in. właœcicielom grupy Avia Prime przy inwestycji funduszu Hartenberg Holding, właœcicielom Inelo i OCRK przy transakcji sprzedaży udziałów na rzecz Innova Capital oraz grupie Przelewy24 przy nawišzywaniu aliansu z Currency One S.A., a także Bankowi BGŻ BNP Paribas przy realizacji inwestycji w ramach Biura Inwestycji Kapitałowych.

Ogromnie cieszę się, że mogę być œwiadkiem promocji dwóch niezwykle zdolnych prawników, jakimi sš Michał i Karol, zwłaszcza, że na co dzień bardzo blisko współpracujemy. Każdy z nich ma nieco inny profil osobowoœciowy, ale obaj sš bardzo zdolni i niezwykle profesjonalni. Obaj œwietnie sprawdzajš się także w roli liderów zespołu transakcyjnego. Głęboko wierzę, że ich awans przyczyni się do dalszego rozwoju zarówno naszego zespołu, jak i całej Kancelarii GESSEL.

Małgorzata Badowska, wspólnik

Natalia, Karol i Michał sš doskonałymi prawnikami, wykazujšcymi oprócz doskonałych kompetencji prawniczych wysokie umiejętnoœci menedżerskie przejawiajšce się łatwoœciš we współpracy z zespołem oraz skutecznym prowadzeniem od A do Z skomplikowanych, wielowštkowych projektów, trudnych nie tylko ze względu na złożonš materię prawnš, ale również skomplikowanych biznesowo.

Marcin Macieszczak, wspólnik zarzšdzajšcy

Kancelaria GESSEL powstała w 1993 roku. W skład zespołu wchodzi ok. 50 ekspertów specjalizujšcych się w różnych dziedzinach prawa w tym m.in. fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, arbitraż, prawo spółek, prawo podatkowe, prawo pracy, postępowania sšdowe, prawo konkurencji, german desk, prawo własnoœci intelektualnej, bankowoœć i finanse i inne. Kancelaria GESSEL i nasi prawnicy od lat otrzymujš rekomendacje w krajowych i międzynarodowych rankingach w tym m.in. Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal 500, Expert Guide. W 2017 roku kancelaria otrzymała tytuł Kancelaria Prawna Roku w konkursie „Diamenty Private Equity" organizowany przez Executive Club i Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL