Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria CMS wzmacnia praktykę transakcyjnš w Polsce

123RF
Od 5 lutego 2018 r. do grona partnerów kancelarii CMS dołšczył Rafał Zwierz, który będzie odpowiedzialny za rozwój praktyki rynków kapitałowych oraz wzmocni zespół fuzji i przejęć siedemnastoletnim doœwiadczeniem transakcyjnym. Rafał Zwierz będzie czwartym partnerem w blisko 30-to osobowym zespole transakcji i prawa spółek kancelarii CMS w Polsce.

Rafał Zwierz od poczštku swojej kariery zwišzany był kolejno z nowojorskim, londyńskim oraz warszawskim biurem Weil, Gotshal & Manges, gdzie doradzał przy największych debiutach giełdowych oraz fuzjach i przejęciach na polskim rynku, a także przy transakcjach transgranicznych w Europie Œrodkowo – Wschodniej. Doœwiadczenie Rafała obejmuje doradztwo przy IPO m.in. takich spółek jak Polski Holding Nieruchomoœci, Wirtualna Polska, CD Projekt, Stelmet, Alumetal, Prime Car Management, New World Resources, Opoczno, bmp AG.

Doœwiadczenie w obszarze rynków kapitałowych Rafał Zwierz skutecznie łšczy z doradztwem transakcyjnym w obszarze fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem klientów działajšcych w sektorze energetycznym. Pracował m.in. przy akwizycjach dokonywanych przez PKN ORLEN, Petrolinvest, CEZ oraz przy transakcjach dotyczšcych zmian właœcicielskich m.in. w spółkach Sfinks Polska, Ruch, Farutex. Uczestniczył także w zakończonych sukcesami projektach restrukturyzacyjnych.

„Wzmocnienie zespołu jest kolejnym elementem strategii rozwoju naszej praktyki transakcyjnej. Doœwiadczenie Rafała w zakresie rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć doskonale uzupełnia ekspertyzę naszego zespołu, który uznawany jest za jeden z wiodšcych w Polsce w zakresie obsługi transakcji funduszy private equity. Dzięki połšczeniu sił z nowym partnerem planujemy umocnić naszš pozycję na rynku transakcyjnym w Polsce oraz w regionie Europy Œrodkowo – Wschodniej" - podkreœla Marek Sawicki, partner zarzšdzajšcy praktykš transakcyjnš kancelarii CMS.

Kancelaria CMS zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby transakcji przeprowadzonych w Polsce oraz w Europie Œrodkowo – Wschodniej w 2017 r. według danych Mergermarket. Jako najczęœciej wybierana firma prawnicza, CMS wspierała swoich klientów w ostatnim roku przy 15 transakcjach w Polsce oraz 32 przejęciach w regionie. Polski zespół transakcyjny doradzał tym samym przy prawie połowie transakcji ogłoszonych w ostatnim roku na rynkach œrodkowo - europejskich.

Zespół fuzji i przejęć oraz prawa spółek CMS liczy obecnie ok. 30 prawników i uznawany jest za jednš z wiodšcych praktyk w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers & Partners oraz Legal 500 (druga pozycja w zestawieniach). Marek Sawicki, partner zarzšdzajšcy zespołem w Warszawie, zakwalifikowany został przez Chambers & Partners do najwyższej grupy Band 1 w ramach nominacji indywidualnych w kategorii Private Equity. Również w kategorii PE, kancelaria CMS uznawana za jednš z najlepszych firm prawniczych w Polsce (Band 2) oraz najlepszš firmę prawniczš w Europie Œrodkowo – Wschodniej w kategorii Corporate/M&A (Band 1).

Rafał Zwierz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Law School. Posiada uprawnienia zawodowe radcy prawnego w Polsce i w Anglii. Jest także adwokatem w Stanie Nowy Jork.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL