Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Michał Kurzyński partnerem zarzšdzajšcym kancelarii KKLW

Michał Kurzyński
materiały prasowe
Michał Kurzyński, senior partner w kancelarii KKLW, został partnerem zarzšdzajšcym. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, w zakresie prawa spółek i prawa handlowego oraz projektów infrastrukturalnych. Ma także unikalne doœwiadczenie w zakresie obsługi prawnej międzynarodowych wydarzeń sportowych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej.

Michał Kurzyński, zanim razem z pozostałymi partnerami założył KKLW, był partnerem w kancelarii Chadbourne & Parke, a jeszcze wczeœniej w Wierzbowski Eversheds.

"KKLW to grupa wyjštkowo ambitnych prawników, którzy od lat konkurujš z największymi kancelariami, bo nie ustępujš im ani wiedzš, ani doœwiadczeniem. Moim zadaniem będzie przede wszystkim dalszy rozwój kancelarii," powiedział Michał Kurzyński.

Jednoczeœnie podjęto decyzję o awansowaniu Wiktora Wesołowskiego na partnera kancelarii KKLW. Wiktor Wesołowski specjalizuje się w sprawach spornych i postępowaniach sšdowych, sšdowoadministracyjnych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Doradza też w kwestiach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Jako partner będzie odpowiadał za dalszy rozwój praktyki procesowej KKLW.

Wiktor Wesołowski od poczštku swojej kariery zawodowej był zwišzany z kancelariš KKLW.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL