Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Warszawskie biuro Magnusson wzmacnia praktykę korporacyjnš i rynku kapitałowego

materiały prasowe
Do zespołu kancelarii Magnusson Tokaj i Partnerzy dołšczył partner Wojciech Fabrycki z zespołem, w skład którego wchodzi partner Tomasz Kudelski oraz radca prawny Aleksandra Rogalska. Prawnicy wzmocniš praktykę prawa korporacyjnego oraz rynków kapitałowych w warszawskim biurze Magnusson.

Wojciech Fabrycki specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach na rynku kapitałowym oraz arbitrażu. Jest ekspertem w zakresie inwestycji kapitałowych i transakcji M&A, a także w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowaniu projektów nieruchomoœciowych. Doradzał przy dziesištkach transakcjach fuzji i przejęć m.in. na rzecz zagranicznych inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity). Pełni funkcję arbitra w Sšdzie Arbitrażowym przy KIG. Jest radcš prawnym, absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tomasz Kudelski specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, transakcjach fuzji i przejęć oraz sporach sšdowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie transakcji handlowych. Doradzał przy szeregu transakcji fuzji i przejęć, a także w obsłudze procesów inwestycyjnych i transakcjach rynku kapitałowego na rzecz polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy private equity, m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych oraz finansowaniu projektów nieruchomoœciowych. Jest radcš prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed dołšczeniem do warszawskiego zespołu Magnusson obaj prawnicy przez 10 lat byli zwišzani z kancelariš Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy (uprzednio Vogel, Dubiński i Wspólnicy). Wczeœniej pracowali w kancelarii Grynhoff, WoŸny i Wspólnicy oraz w kancelarii Fabrycki & Dudziuk. W zakresie transakcji kapitałowych doradzali w procesie inwestycyjnym na rzecz m.in.: ABRIS CEE Mid Market Fund, China Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund, Advent International, Poland Investment Fund oraz Poland Central Fund.

Aleksandra Rogalska specjalizuje się w transakcjach M&A, rynku kapitałowym oraz prawie korporacyjnym. Doradzała przy transakcjach na rzecz krajowych i zagranicznych spółek. Posiada doœwiadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Przed dołšczeniem do warszawskiego biura Magnusson przez 7 lat pracowała w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy. Jest radcš prawnym, absolwentkš Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dołšczenie Wojtka Fabryckiego i jego zespołu to ważny moment dla kancelarii Magnusson Tokaj i Partnerzy – komentuje Andrzej Tokaj, Senior Partner w kancelarii. - Jesteœmy przekonani, że doœwiadczenie tego zespołu wzmocni ofertę dla naszych klientów - dodaje.

ródło: Informacja Prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL