Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria K&L Gates doradcš OT Logistics S.A.

materiały prasowe
Prawnicy K&L Gates Jamka sp.k. doradzali OT Logistics S.A. (OT Logistics) w zwišzku ze sprzedażš 1.179.355 akcji Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka) stanowišcych 8,75% kapitału zakładowego spółki za łšcznie 59,0 mln HRK (tj. ok. 32,8 mln zł) przez OT Logistics na rzecz Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN (FEZ), zarzšdzanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI). Realizacja transakcji stanowiła wykonanie umowy o współpracy w nabywaniu akcji Luka Rijeka zawartš wczeœniej między OT Logistics i FEZ, zarzšdzanym przez PFR TFI.

Luka Rijeka d.d. jest spółkš publicznš notowanš na giełdzie papierów wartoœciowych w Zagrzebiu, operatorem największego portu w Chorwacji. We wrzeœniu 2017 r. OT Logistics nabyła od Republiki Chorwacji w drodze transakcji pakietowej zawartej na giełdzie papierów wartoœciowych w Zagrzebiu 11,75% akcji Luka Rijeka w rezultacie zaakceptowania oferty OT Logistics złożonej w przetargu organizowanym przez chorwacki rzšd. Zwiększyła wówczas swoje zaangażowanie w Luka Rijeka do 32,56%.

Po stronie K&L Gates, w zakresie prawa polskiego doradzali Maciej Jamka, partner administracyjny, oraz Jakub Pitera, counsel z warszawskiego biura K&L Gates.

W zakresie prawa chorwackiego doradzał Zoran Krajinovic z kancelarii Krajinovic and Partners z Zagrzebia.

ródło: Informacja Prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL