Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Uproszczenia dla przesyłajšcych Jednolity Plik Kontrolny

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Firmy wysyłajšce skarbówce elektroniczne ewidencje VAT będš miały mniej pracy z ich wypełnianiem.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

– Chcemy usunšć kilkanaœcie rubryk, co powinno uproœcić jego wypełnianie – powiedział „Rzeczpospolitej" Zbigniew Wiliński, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

– Przykładowo w JPK nie będzie już takich pól jak adres kontrahenta czy numer REGON. Do jego zidentyfikowania wystarczy NIP i nazwa – tłumaczy Zbigniew Wiliński.

Przypomnijmy, że JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Ewidencje VAT-owskie w tej formie przesyła na razie 107 tys. firm.

Inauguracja nastšpiła w zeszłym roku. Do 25 sierpnia JPK pierwszy raz musiały złożyć największe firmy. Poczšwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. muszš go też składać mali i œredni przedsiębiorcy. Do końca 2017 r. zwolnieni z tego obowišzku sš mikroprzedsiębiorcy – jest ich około 1,5 miliona.

Jak wynika z wyjaœnień Ministerstwa Finansów, aby firma miała status mikro, nie może przekroczyć maksymalnej wielkoœci œredniorocznego zatrudnienia (dziesięciu pracowników) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dodatkowo przynajmniej jeden ze wskaŸników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu) nie może przekroczyć 2 mln euro.

Zbigniew Wiliński podkreœla, że planowane od 1 stycznia 2018 r. uproszczenia w strukturze JPK to efekt przeprowadzonych przez resort finansów konsultacji podatkowych. Ich celem były modyfikacje pliku, zarówno techniczne jak i merytoryczne.

Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć JPK o nowe kategorie danych, wychodzšce poza informacje z ewidencji VAT. Umożliwi to dokładniejszš analizę transakcji dokonywanych przez podatników. Pozwoli też na likwidację deklaracji VAT-7 (jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 31 lipca, Ministerstwo Finansów planuje to najwczeœniej 1 stycznia 2019 r.).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL