Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Obowišzek przesyłania danych z rejestru VAT JPK_VAT

123RF
W przyszłym roku wszyscy przedsiębiorcy będš musieli przesyłać fiskusowi dane z rejestru VAT w elektronicznej formie.

Nowe wyzwanie dla półtora miliona najmniejszych firm. Do 25 lutego muszš poznać tajniki Jednolitego Pliku Kontrolnego i wysłać go skarbówce. To nic strasznego – uspokajali przedstawiciele Ministerstwa Finansów na konferencji prasowej rozpoczynajšcej kampanię informujšcš o nowych obowišzkach.

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Na razie przesyła go 107 tys. firm. W przyszłym roku fiskus dostanie ewidencje VAT-owskie od wszystkich przedsiębiorców.

– Dzięki danym z JPK zmniejszymy liczbę kontroli, będš też bardziej efektywne i nakierowane na oszustów – zachwalał nowe rozwišzania wiceminister finansów Paweł Cybulski.

Dla debiutantów ministerstwo przygotowało poradnik. Znajdziemy go na stronie internetowej resortu.

– Pierwszy krok to pobranie tabeli w formie arkusza kalkulacyjnego i wpisanie danych z ewidencji VAT – tłumaczył dyrektor Departamentu Poboru Podatków Zbigniew Wiliński. – Drugi – pobranie aplikacji Klient JPK 2.0 służšcej do wysłania pliku. Potrzebny jest też profil zaufany. Po wysyłce warto pobrać urzędowe poœwiadczenie odbioru.

Przypomnijmy, że inauguracja JPK z ewidencjš VAT nastšpiła w zeszłym roku. Do 25 sierpnia musiały go pierwszy raz złożyć duże firmy. Poczšwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r., JPK muszš też składać mali i œredni przedsiębiorcy. Do końca 2017 r. zwolnieni z tego obowišzku sš mikroprzedsiębiorcy. Jak wynika z wyjaœnień Ministerstwa Finansów, aby firma miała status mikro, nie może przekroczyć maksymalnej wielkoœci œredniorocznego zatrudnienia (dziesięć osób) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dodatkowo przynajmniej jeden ze wskaŸników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu) nie może przekroczyć 2 mln euro.

Ministerstwo Finansów zachęca mikroprzedsiębiorców do składania JPK_VAT już w tym roku. Ci, którzy skorzystajš z tej możliwoœci, majš szanse na szybszy zwrot podatku – w cišgu 25 dni. JPK daje bowiem możliwoœć szybkiej weryfikacji rozliczeń przedsiębiorcy.

Niezłożenie JPK w terminie może spowodować wymierzenie grzywny. Ci, którzy wiedzš, że nie uporajš się z nowym obowišzkiem, mogš złożyć wniosek o odroczenie terminu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL