Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Polskie urzędy skarbowe kwestionujš zakupy w ramach Tax Free

Fotolia
Skarbówka żšda od sklepu zwrotu VAT, jeœli cudzoziemiec spoza UE kupi kilka sztuk tego samego towaru.

Dzięki Tax Free miliony podróżnych spoza UE, głównie z Białorusi i Ukrainy, kupujš bez VAT, jeœli towar wywiozš z Polski w bagażu osobistym. Gdy kupiš, np. pięć telefonów, fiskus każe właœcicielowi sklepu zapłacić VAT. I to z własnej kieszeni.

– Skarbówka kwestionuje rozliczenia sprzedawców, jeœli uzna, że iloœć i częstotliwoœć zakupów dokonanych przez podróżnego œwiadczy już o profesjonalnym obrocie. Na celowniku sš zwłaszcza telefony – mówi adwokat Arkadiusz Stępniewski. – Żšda wówczas od przedsiębiorców zapłaty VAT, który oni już wczeœniej zwrócili cudzoziemcom.

Kontrole na granicy

Problem dostrzegł poseł Adam Abramowicz. W interpelacji nr 11634 wskazał, że polega on nie tylko na utrudnieniach w zwrocie VAT dla podróżnych, ale też na ucišżliwych kontrolach dokumentów Tax Free na granicy.

„Sprzedawca nie ma prawnej możliwoœci weryfikowania, w jakim celu podróżny nabywa towar i czy na pewno na własne potrzeby" – pisze.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że działania organów podatkowych majš zapobiegać nadużyciom.

– System Tax Free adresowany jest jedynie do podmiotów, które nabywajš towary w iloœciach wskazujšcych na ich niehandlowy charakter – wyjaœnia wiceminister finansów Paweł Gruza, powołujšc się na orzecznictwo i interpretacje.

Zakupy nie na handel

Według MF również zawarta w ustawie o VAT definicja bagażu osobistego wskazuje na ograniczenie iloœci towarów wywożonych przez podróżnego. Nie mogš one mieć przeznaczenia handlowego.

– Zasadniczo jest to wywóz o charakterze turystycznym – wskazuje wiceminister Gruza.

Według resortu kontrole dokumentów Tax Free dotyczšce iloœci i częstotliwoœci sprzedaży towarów sš w pełni uzasadnione. Zdarzały się bowiem przypadki wystawiania dokumentów Tax Free na osoby, które nie kupowały nic w Polsce, lub dokumentów in blanco z zawyżonš wartoœciš towarów. Procedura Tax Free była też wykorzystywana w karuzelach VAT.

Gruza zapowiedział, że MF przeanalizuje system pod kštem ewentualnych zmian.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2016 r. granicę przekroczyło 5,3 mln Ukraińców, którzy wydali w Polsce 2,2 mld zł, i blisko 2 mln Białorusinów, którzy zrobili tu zakupy za 600 mln zł. Nabywali głównie materiały budowlane, sprzęt RTV i AGD oraz częœci do aut.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Praktyka fiskusa w zakresie TaxFree jest niezgodna zarówno z prawem krajowym, jak i prawem UE. Z przepisów nie wynika ograniczenie dla TaxFree tylko do wywozu towarów w iloœciach niehandlowych, a przepisy importowe, na które powołuje się MF, nie majš tu żadnego zastosowania. Zgodnie z dyrektywš VAT wywóz towarów przez podróżnych jest eksportem, tylko inaczej dokumentowanym. Tymczasem fiskus kwestionuje wywóz już dwóch–trzech sztuk towaru na jednym dokumencie. To wypaczenie systemu TaxFree oraz duże ryzyko dla sprzedawców, którzy w konsekwencji muszš zwracać VAT do urzędu skarbowego. Trudno zrozumieć MF, gdyż system TaxFree jest bezpieczniejszy od zwykłego eksportu – w trakcie kontroli na granicy UE sprawdzany jest każdy wywożony towar. Ufam, że resort zmieni to błędne podejœcie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL