Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Mandat za wyprowadzanie psa na zapas piachu

Fotolia
Ustawodawca nie upoważnił rady miasta do formułowania zakazów wprowadzania zwierzšt domowych na okreœlone tereny.

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajšł się sprawš mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sšdu. Jak się okazało, owym „miejscem zabaw" był zapas piachu przygotowany przed zimš do posypywania chodników.

Rada Miasta Częstochowy nałożyła na osoby utrzymujšce zwierzęta domowe obowišzek powstrzymywania się od wprowadzania ich do budynków użytecznoœci publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właœciciel bšdŸ użytkownik taki zakaz wprowadził.

Jednak, zdaniem Rzecznika, rada gminy nie może stanowić o obowišzkach adresatów aktu prawa miejscowego w sposób dowolny i nieograniczony, co znalazło odzwierciedlenie w wielu wyrokach sšdów. Uznawały on, że ustawodawca nie upoważnił rady miasta do formułowania zakazów wprowadzania zwierzšt domowych na okreœlone tereny, ale jedynie do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, aby ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był ucišżliwy oraz nie zagrażał przebywajšcym tam osobom.

Władze Częstochowy nie zgodziły się z Pełnomocnikiem Rzecznika. Sprawa trafiła więc do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach, który wyrokiem z dnia 19 lipca 2017 roku stwierdził częœciowš nieważnoœć zaskarżonej uchwały.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL