Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Ordo Iuris: program wyborczy Rafała Trzaskowskiego sprzeczny z prawem

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek
Rafał Trzaskowski, jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy, w swoim programie wyborczym zawarł propozycje, które sš sprzeczne z prawem i jawnie ograniczajš wolnoœci obywatelskie gwarantowane przez Konstytucję RP - uważa Instytut Ordo Iuris.

Instytut krytykuje m.in. pomysł Trzaskowskiego dotyczšcy ułatwienia dostępu do antykoncepcji awaryjnej.

- Obietnica „ułatwienia dostępu" i wręcz finansowania ze œrodków publicznych miejsc, gdzie „potrzebujšce kobiety" będę mogły się udać, w rzeczywistoœci oznacza, że Rafał Trzaskowski w swym programie obiecuje pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej - czytamy w komentarzu Ordo Iuris.

Instytut przypomina, iż polski system prawny, na czele z Konstytucjš, stojš na straży ludzkiego życia od momentu poczęcia. Zgodnie z zasadami polskiego prawa, aborcja jest przestępstwem (z trzema wyjštkami, gdy jest niekaralna), a udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu cišży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie jej do tego jest zagrożone karš pozbawienia wolnoœci do lat 3 (art. 152 §2 kodeksu karnego).

- Propozycje Rafała Trzaskowskiego wprost uderzajš w gwarantowane konstytucyjnie wolnoœci obywatelskie, bowiem jego działania majš na celu również ograniczenie swobody korzystania z klauzuli sumienia. Ta zaœ, jak już wielokrotnie podkreœlał Instytut Ordo Iuris, jest gwarantowana konstytucyjnie nie tylko lekarzom, lecz także farmaceutom. Prawo do sprzeciwu sumienia jest prawem człowieka – podkreœla dr Marcin Olszówka, ekspert Ordo Iuris.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL