Wyrok TK ws. ustaw referendalnych

aktualizacja: 21.04.2017, 08:11
Foto: www.sxc.hu

Zakaz rozpowszechniania materiałów referendalnych można wzruszyć, żądając wznowienia postępowania.

REDAKCJA POLECA
20.04.2017
TK: niekonstytucyjne zapisy dot. wznowień spraw "referendalnych"
25.07.2015
Prof. Bojańczyk o nowym prawie podatkowym: Horrendum w referendum
26.09.2014
Kampania samorządowa: kodeks wyborczy ograniczył finansowanie wyborów
28.01.2009
Kto płaci za kampanię, a kto za karty do głosowania
Kariera.pl
Menedżer nie musi być wiecznie lojalny wobec dawnej firmy
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!

Przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym w zakresie, w jakim wyłączają dopuszczalność wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej rozpowszechniania w materiałach referendalnych nieprawdziwych informacji, są niezgodne z konstytucją.

Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 20 kwietnia. Jednocześnie TK stwierdził niekonstytucyjność analogicznego postanowienia z ustawy o referendum lokalnym.

O stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustaw referendalnych wnioskował do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich.

Zaskarżone przepisy stanowią, że każdy może zwrócić się do sądu o zakazanie rozpowszechniania materiałów referendalnych, jeżeli naruszają jego interes prawny. Takie wnioski rozpatrywane są w 24-godzinnych terminach przez sąd okręgowy (pierwsza instancja) oraz apelacyjny (druga instancja). Od wyroku sądu drugiej instancji stronom nie przysługują zaś żadne środki prawne, co oznacza, że wydanych w drugiej instancji orzeczeń nie można zaskarżyć, ani też żądać wznowienia postępowania w sprawie.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich regulacje takie istotnie ograniczają prawo do sądu. Z argumentacją tą zgodzili się prokurator generalny i Sejm. Podzielił ją także Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że naruszają one art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 konstytucji.

sygnatura akt: K 10/15

POLECAMY

KOMENTARZE