Ustrój i kompetencje

Łatwiej wyciąć drzewo sąsiada

123RF
Wójt wyda decyzję o szybkiej wycince drzewa zagrażającego sąsiednim nieruchomościom. Jeśli właściciel posesji tego nie zrobi, zostanie usunięte na jego koszt.

Szykuje się kolejna zmiana w wycince drzew. Tym razem projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przygotowała sejmowa Komisja ds. Petycji. Jest to reakcja na petycję, która wpłynęła do Sejmu.

Projekt stwarza możliwość wycinki drzew zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi lub budynkom bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela działki, na której ono rośnie.

Przykładowo gdy chore drzewo niebezpiecznie przechyla się na sąsiednią działkę i zagraża stojącemu na niej domowi jednorodzinnemu. W takim wypadku będzie można zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, by wydał decyzję o usunięciu drzewa. Nie trzeba będzie zabiegać o zgodę właścicieli nieruchomości.

W decyzji zostanie wyznaczony termin usunięcia drzewa. Jeżeli zostanie zlekceważony i drzewo nie zniknie z działki, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) usunie je na koszt zobowiązanej do tego osoby.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Przykładowo: drzewo jest mocno nadłamane i w każdej chwili może spaść na przechodniów. Wtedy jest powód, by działać bez zbędnej zwłoki.

Podobne zasady mają obejmować drzewa rosnące na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. W tym wypadku jednak decyzję w sprawie wycinki będzie wydawać wojewódzki konserwator zabytków. Ona także będzie mógł nadać jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Sejmowa komisja przypomina, że obecnie polskie prawo przewiduje możliwość szybkiego wycięcia drzewa bez posiadania zgody właściciela nieruchomości, na którym ono rośnie, ale tylko w ograniczonym zakresie. Mogą je usunąć służby ratownicze m.in. straż pożarna, ale tylko podczas akcji ratowniczej.

Obecnie przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dają zaś żadnych podstaw do wycinki tylko z tego powodu, że drzewo zagraża życiu lub zdrowiu człowieka.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: wpłynął do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL