Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Zarobki adwokatów, radców, sędziów, prokuratorów - raport 2017

123RF
Sprawdziliœmy na jakie zarobki mogš liczyć osoby wykonujšce zawody prawnicze: adwokaci, radcowie, sędziowie i prokuratorzy.

Dane, na podstawie których przygotowaliœmy zestawienie pochodzš z portalu wynagrodzenia.pl (aktualizacja w styczniu 2017 roku).

Jak się okazuje, najlepiej wynagradzani sš sędziowie, których œrednia pensja wynosi 9 941 zł brutto. Co drugi sędzia otrzymuje pensję od 7 804 zł do 11 930 zł. 25% najgorzej wynagradzanych sędziów zarabia poniżej 7 804 zł brutto, natomiast na zarobki powyżej 11 930 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych sędziów.

Na drugim miejscu plasujš się prokuratorzy. W ich przypadku œrednie wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 8 944 zł brutto. Co drugi prokurator otrzymuje pensję od 7 500 zł do 10 584 zł. 25% najgorzej wynagradzanych prokuratorów zarabia poniżej 7 500 zł brutto. Z kolei na zarobki powyżej 10 584 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych prokuratorów.

Trzecie, ostatnie miejsce na podium zajęli radcowie prawni ze œrednim wynagrodzeniem 7 100 zł brutto. Jak wynika z analiz wynagrodzenia.pl, co drugi radca prawny otrzymuje pensję od 4 633 zł do 10 400 zł. 25% najgorzej wynagradzanych radców prawnych zarabia poniżej 4 633 PLN zł. Na zarobki powyżej 10 400 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych radców prawnych .

Poza podium znaleŸli się adwokaci. W ich przypadku œrednia miesięcznego wynagrodzenia wynosi 5 500 zł brutto. Co drugi adwokat zarabia od 4 000 PLN do 9 880 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych adwokatów zarabia poniżej 4 000 PLN brutto. Na zarobki powyżej 9 880 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych adwokatów.

Badanie nie uwzględnia dwóch pozostałych zawodów prawniczych notariuszy i komorników sšdowych. Portal wynagrodzenia.pl nie zebrał jeszcze wystarczajšcej liczby ankiet, aby przygotować raport.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL