Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Kadrowa czystka w izbach skarbowych, PiS zmienia zasady naboru w administracji skarbowej

123RF
Pracę straciło już 9 z 16 szefów izb skarbowych. Przesunięta została też reforma administracji podatkowej.

Sejm pracuje nad projektem ustawy odsuwajšcej o pół roku planowanš od poczštku 2016 r. reformę administracji skarbowej. Posłowie PiS, którzy złożyli projekt, motywujš to słabym przygotowaniem administracji skarbowej do nowych zadań. Miały one polegać np. na bezpłatnym doradztwie dla małych firm rozpoczynajšcych działalnoœć, centralizacji wydawania interpretacji podatkowych oraz stworzenie urzędu dla największych firm.

Odsunięcie reformy może mieć jeszcze jednš przyczynę, zwišzanš z kadrami. Nowa ustawa utrudnia ministrowi finansów umieszczanie „swoich" ludzi na kierowniczych stanowiskach. Na przykład w naborze na dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego teraz obowišzuje wymóg czteroletniego stażu prac w administracji. Nowa ustawa przewiduje, że ma to być pięcioletnia praca nie w dowolnym urzędzie, ale w skarbówce, i to przez trzy lata na stanowisku kierowniczym.

– To zasadnicza zmiana wymogów stawianych kandydatom na takie stanowiska – ocenia dr Krzysztof Teszner z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Zaznacza on jednak, że pojawi się jeszcze jedno kryterium, już uznaniowe: nieposzlakowana opinia kandydata.

Urzędy dla swoich

– Odsunięcie ustawy ma dać czas ludziom nowej ekipy na przygotowanie do tych wymogów – ocenia radca prawny Mirosław Pampuch, poseł Nowoczesnej.

Z takim scenariuszem kadrowym zdaje się współgrać czystka w izbach skarbowych. W ostatnich tygodniach minister Paweł Szałamacha odwołał dziewięciu spoœród 16 urzędujšcych dyrektorów tych izb. Gdyby 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, obsada takich stanowisk, choćby osobami tylko pełnišcymi obowišzki, byłaby trudniejsza. Nowa ustawa przewidywałaby, że do czasu powołania na stanowisko dyrektora izby skarbowej jego obowišzki może pełnić wyłšcznie jego zastępca. I to maksymalnie przez pół roku, z możliwoœciš przedłużenia tego okresu tylko raz, najwyżej o szeœć miesięcy.

Jednak za czasów rzšdów PO–PSL też unikano naborów w trybie konkursowym. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi na 400 urzędów skarbowych aż w 67 naczelnikami byli pełnišcy obowišzki, a więc osoby, które nie zostały wybrane w drodze konkursów. Ogłoszono wtedy hurtowo nabór aż na 62 stanowiska naczelnika.

Nie przekreœlać reformy

Na odsunięciu reformy mogš stracić podatnicy. Choć sygnały o nieprzygotowaniu fiskusa wysyłajš nie tylko posłowie PiS, ale też m.in. doradcy podatkowi, to jednak dotychczas administracja wykonała sporo pracy, by wdrożyć nowe rozwišzania. Od wrzeœnia w 50 urzędach w całym kraju działały pilotażowo tzw. centra obsługi podatnika, pracę zaczęli też asystenci małych firm. W wielu miastach zorganizowano również spotkania informacyjne dla największych firm, które miałyby podlegać nowemu urzędowi dla dużych podatników.

– Mam nadzieję, że odsunięcie w czasie tej reformy ma na celu jedynie zweryfikowanie gotowoœci administracji do nowych zadań, a nie przekreœlenie tego, co dotychczas przygotowano – ocenia Agnieszka Tałasiewicz, doradca podatkowy i partner w EY. Jej zdaniem takie pomysły, jak pomoc dla małych podatników czy urzšd dla największych firm, były krokiem w dobrš stronę. Zwraca ona jednak uwagę, że zarówno poprawę jakoœci obsługi podatnika, jak i sprawnoœć poboru podatków można osišgnšć przede wszystkim podnoszeniem kompetencji urzędników oraz poprawš analizy ryzyka w typowaniu podatników do kontroli. – Zmiany ustawowe też sš istotne, ale nie w takim stopniu jak te właœnie działania faktyczne – uważa ekspertka.

Kto już jest na urzędzie, to zostanie

Uchwalona 10 lipca 2015 r. ustawa o administracji podatkowej przewiduje (art. 36):

? p.o. dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego może zostać tylko osoba będšca zastępcš dyrektora/naczelnika;

? takš funkcję można pełnić tylko przez szeœć miesięcy (przedłużenie na maksymalnie kolejne szeœć miesięcy);

Obowišzujšca ustawa o urzędach i izbach skarbowych nie ogranicza powołań na stanowisko pełnišcego obowišzki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do ich zastępców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL