Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Informatycy w służbach skarbowych - będš zmiany w organizacji

Adobe Stock
Informatyka w służbach skarbowych ma być lepiej zorganizowana. Jednak zapowiadane roszady kadrowe mogš budzić niepokój o zwolnienia.

Przyjęty przez rzšd projekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada centralizację wszystkich służb informatycznych fiskusa. Wszyscy informatycy majš trafić do Centrum Informatyki Resortu Finansów. „Efektem konsolidacji w obszarze IT będš niższe koszty zakupów i niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. Nowoczesna i efektywna  organizacja informatyki będzie dobrze odpowiadać na potrzeby biznesu” – głosi oficjalny komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów.

Jednak w dołšczonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji napisano o zmniejszeniu liczby pracowników KAS. Niektórzy majš stracić status członka Służby Cywilnej, co w praktyce oznacza pogorszenie ich statusu i możliwoœć łatwiejszego zwolnienia. Zaznaczono przy tym, że zmiany będš dotyczyły 1548 osób. Sam projekt ujawniony dopiero w poniedziałek, czyli na dzień przed obradami rzšdu. Choć dotyczy spraw zatrudnienia, nie był konsultowany ze zwišzkami zawodowymi.

Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów wyjaœnia, że wskazane w OSR zmniejszenie liczby pracowników w KAS wynika wyłšcznie z ich przeniesienia ich do Centrum Informatyki. „Wykonywanie zadań na rzecz CI RF nie jest równoznaczne z utratš statusu pracownika mianowanego. Ww. osoby mogš zostać urlopowane na czas wykonywania pracy na rzecz CI RF. Docelowy model w tym zakresie zostanie  ustalony wspólnie z zainteresowanymi” – napisało MF.

Planowana zmiana ma się zatem obyć bez redukcji kadr. Jednak przy okazji reformy tworzšcej KAS resort finansów również zapowiadał, że pracę stracš tylko nieliczne osoby, np. współpracujšce ze służbami specjalnymi w PRL. Mimo to, z pracš w skarbówce musiało się pożegnać ponad 2,5 tys. pracowników. Sporo osób pracujšcych poprzednio w Służbie Celnej (ok. 3,8 tys.) stało się cywilnymi pracownikami administracji, tracšc tym samym status funkcjonariusza mundurowego i gwarancje zatrudnienia. Przeciwko tym zmianom protestowały zwišzki zawodowe celników, ale jak dotychczas bezskutecznie.

Jakie mogłyby być skutki ewentualnego zwolnienia informatyków pracujšcych dl fiskusa? - Z takich planów mogłyby się się cieszyć duże firmy IT, potrzebujšce specjalistów od tzw. Big Data – zauważa doradca podatkowy Paweł Satkiewicz. Zauważa przy tym, że choć fiskus się unowoczeœnia, to nie da się ukryć, że zaniedbania w jej informatyzacji sš poważne, a informatycy pracujšcy w KAS sš słabo wynagradzani. - Plany MF mogš dziwić tym bardziej, że ostatnio zapowiedziano skorzystanie z pomocy hakerów w rozwišzaniu problemów zwalczania przestępstw podatkowych. Równoczesne zwolnienie "klasycznych" informatyków w parze z niedoinwestowaniem infrastruktury może spowodować, ze MF będzie wcišż o krok za przestępcami skarbowymi z malejšcymi szansami na ich zwalczanie – ocenia ekspert.

Z kolei Joanna Żukowska-Kalita, biegły rewident, zajmujšca się m.in. audytem bezpieczeństwa informatycznego ocenia całš dotychczasowš reformę KAS jako doœć chaotycznš, a najnowszy pomysł pogłębia to wrażenie. - Można zrozumieć chęć poprawy organizacji pionów informatycznych, ale warto pamiętać, że nawet najnowoczeœniejsze systemy nie zastšpiš doœwiadczenia i wiedzy człowieka – zaznacza ekspertka. Przypomina ona, ze sprawy podatkowe sš bardzo skomplikowane, szczególnie w przypadku zwalczania przestępstw skarbowych. – Gdyby zatem doszło do redukcji kadr z pionów informatycznych, można mieć wštpliwoœci, czy zadania zwalczania przestępczoœci skarbowej zakończš się sukcesem – przewiduje Joanna Żukowska-Kalita.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL