Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Wstrzymana wycinka? Lasy: Halo! Pomyłka

Fotolia.com
Przebywajšca w Polsce delegacja Parlamentu Europejskiego otrzymała informację od Ministerstwa Œrodowiska, że dziœ wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej została wstrzymana. Lasy Państwowe dementujš.

Informację tę usłyszeli członkowie delegacji z komisji œrodowiska Parlamentu Europejskiego.

Tuż przed swojš planowanš konferencjš w przedstawicielstwie PE członkowie delegacji minęli się w drzwiach z urzędnikami Ministerstwa Œrodowiska i dyrektorem Lasów Państwowych. To od nich pochodzi informacja o zaprzestaniu wyrębu Puszczy Białowieskiej.

Członkiem delegacji komisji œrodowiska PE był europoseł PSL Andrzej Grzyb, który potwierdza, że padła "bardzo jasna deklaracja" o zaprzestaniu wycinki.

Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele PE podkreœlali, że cała sprawa sporu między Polskš a KE jest problemem w tym sensie, że był długi czas i wiele szans dla strony polskiej na rozwišzanie kwestii wyrębu bez uciekania się do Trybunału. Przyszedł jednak taki moment, że  polityka powinna przestać pojawiać się w rozstrzyganiu tego sporu, a powinien się niš zajšć wyłšcznie Trybunał. - Tymczasem polityka w sprawie Puszczy jest wcišż bardzo mocno obecna - mówili przedstawiciele PE. Dodali, że usłyszeli od polskiej strony, że orzeczenie będzie respektowane. - Rozumiemy, że to decyzja poważna, bo chodzi o orzeczenie Trybunału - podkreœlili. 

Jeszcze dziœ do Komisji Europejskiej ma również trafić odpowiedŸ polskiego resortu œrodowiska w sprawie planowanego nałożenia na Polskę kar finansowych za niedostosowanie się do lipcowego wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci, nakazujšcego natychmiastowe zakończenie wycinki.

Ministerstwo Œrodowiska: Europosłowie coœ pomylili

Cytowane przez europosłów zapewnienia MŒ o wstrzymaniu wycinki Puszczy Białowieskiej skomentował seriš twittów Krzysztof Trębski z Dyrekcji Lasów Państwowych.

ródło: TVN24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL