Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Szwecja: Miliardy koron dla imigrantów

AFP
Szwedzki rzšd przyjšł poprawkę budżetowš, która zwiększa o 11 miliardów koron (ok. 5 miliardów złotych) finansowanie kosztów zwišzanych z przyjmowaniem imigrantów. Œrodki trafiš się Urzędu Migracyjnego i gmin, do których napływa najwięcej uchodŸców.

Dotację 380 milionów koron otrzyma gmina Malmoe, nieco mniej Goteborg i Sztokholm. Resztę podzielš między sobš Urzšd Migracyjny (961 milionów) i organizacje społeczne (200 milionów koron), które majš wzmocnić integrację imigrantów ze szwedzkim społeczeństwem.

Rzšd wzišł w tym celu pożyczkę, poinformowała szwedzka minister finansów Magdalena Andersson.

Poprawka budżetu jest zaskoczeniem, bowiem w paŸdzierniku szwedzkie Ministerstwo Finansów domagało się od rzšdu szukania konkretnych propozycji oszczędnoœci w wydatkowaniu budżetowych œrodków na utrzymanie imigrantów.

Podobnie premier Szwecji Stefan Loefven wielokrotnie wypowiadał się na temat zmniejszania kosztów polityki migracyjnej.

 

ródło: Polskie Radio

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL