Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Lekarze bez Granic zawieszajš działalność na Lesbos

Reuters/A. Konstantinidis
Oburzona politykš uchodŸczš UE międzynarodowa organizacja Lekarze bez Granic zakończyła swojš działalnoœć w oœrodku recepcyjnym dla uchodŸców na wyspie Lesbos.

Lekarze bez Granic uzasadniali zawieszenie swej działalnoœci w oœrodku recepcyjnym w Moria na wyspie Lesbos tym, że kontynuujšc jš staliby się „wspólnikami pewnego systemu”, który uważajš „za niesprawiedliwy i nieludzki”. Oœwiadczenie takie złożyła w œrodę koordynatorka organizacji w Grecji Marie Elisabeth Ingres podkreœlajšc, że „jest to ogromnie trudna decyzja”.

- Nie pozwolimy naszej pomocy instrumentalizować jako przyzwolenia dla masowych deportacji. Wzbraniamy się przed tym, aby stać się częœciš tego systemu, który nie zważa na potrzeby uchodŸców i migrantów szukajšcych schronienia – tłumaczyła Ingres.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców (UNHCR) też ostro skrytykowała umowę ws. migrantów zawartš między UE i Turcjš oraz zapowiedziała, że ograniczy swojš obecnoœć w tzw. hot spotach na greckich wyspach. UNHCR nazywa oœrodki recepcyjne „instytucjami więziennymi”.

Tymczasem, jak doniosła w czwartek (24.03.2016) agencja prasowa AFP, także międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam zajmujšca się zwalczaniem głodu na œwiecie zapowiedziała, że w zwišzku z warunkami panujšcymi w oœrodku w Moria zamierza zawiesić działalnoœć. Oxfam tłumaczyła, że w ten sposób chce zaprotestować przeciwko "okrajaniu praw człowieka". Pełnomocnik organizacji na Grecję Giovanni Riccardi Candiani powiedział, że migranci sš tam zamknięci, pomimo, że "nie popełnili żadnych przestępstw".

Krytyka bezprawnego postępowania Turcji

Organizacja Amnesty International (AI) zarzuciła Turcji, że po podpisaniu umowy z Uniš Europejskš „bezprawnie odesłała ok. 30 afgańskich uchodŸców do ich kraju pochodzenia”. Organizacja działajšca w obronie praw człowieka oœwiadczyła, że dysponuje informacjami o mężczyznach i kobietach z dziećmi, którym „odmówiono sprawiedliwej procedury azylowej”. Ludzie ci uciekli przed talibami w „obawie o własne życie”, podkreœlano. AI zarzuca ponadto władzom tureckim działalnoœć sprzecznš z rozporzšdzeniami europejskimi i prawem międzynarodowym. Działania takie, jak deportacje osób poszukujšcych azylu do Turcji, sš „dowodem na grożšce niebezpieczeństwa – powiedział ekspert ds. Europy i Azji John Dalhuisen.

Tysišce migrantów utknęło na granicy

W œrodę wieczorem setki migrantów zablokowało na północy Grecji autostradę w kierunku do Macedonii. 25 km od granicy, nieopodal Polikastro rozstawili namioty domagajšc się głoœno otwarcia trasy bałkańskiej prowadzšcej na północ Europy. Od chwili, kiedy Macedonia zamknęła w lutym swoje granice, utknęło tam tysišce migrantów.

Brak zainteresowania współpracš w UE

Frontex (Europejska Agencja Zarzšdzania Współpracš na Granicach Zewnętrznych) wezwała państwa strefy Schengen, aby oddelegowały do Grecji większš liczbę policjantów w celu wsparcia deportacji uchodŸców do Turcji. Szef Frontexu Fabrice Leggeri oœwiadczył, że w ubiegły pištek zgłosił zapotrzebowanie na 1500 policjantów, ale otrzymał potwierdzenia oddelegowania jedynie 396 urzędników.

Węgierskie organizacje pozarzšdowe zarzuciły rzšdowi Węgier „poniżajšce traktowanie” migrantów. Mowa jest o 9 tys. uchodŸców, którzy w latach 2013-2015 wystšpili o azyl. "Ludzkie cierpienie wydaje się rzšdowi w Budapeszcie być nie tak ważne", piszš węgierskie NGO w raporcie zatytułowanym „Od tortur po więzienie”.

Po zamachach w Brukseli przyjęcia migrantów odmawia Polska. Premier Szydło wycofała się z deklaracji złożonej przez rzšd Ewy Kopacz w ramach ustaleń unijnych. Polska zobowišzała się do przyjęcia kilku tysięcy uchodŸców.

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL