Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Niezależni rzeczoznawcy pomogš po szkodzie

Fotolia
Rzecznik finansowy chce utrudnić towarzystwom zaniżanie odszkodowań wypłacanych z komunikacyjnych polis OC.

Wprowadzenie niezależnych rzeczoznawców do likwidacji szkód z OC postuluje rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow. Sprawš zajmuje się już Rada Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów.

– Chcemy poprawić jakoœć likwidacji szkód z OC komunikacyjnego i stworzyć gwarancje dla obywateli, że otrzymajš należne odszkodowanie bez koniecznoœci długiego i kosztownego procesu sšdowego – tłumaczy Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego.

Zaniżane wypłaty odszkodowań

Pomysł rzecznika polega na tym, że poszkodowany mógłby zlecić sporzšdzenie opinii niezależnemu rzeczoznawcy, jeœli uważa, że towarzystwo zaniżyło odszkodowanie, a przy tym nie uznaje uzasadnionej reklamacji. Jeœli okaże się, że ubezpieczyciel rzeczywiœcie zaniżył wycenę, będzie musiał wypłacić takie odszkodowanie, jakie wyliczył niezależny rzeczoznawca, i zwrócić koszty przygotowania przezeń opinii. Gdy zechce podważyć tę opinię, będzie musiał wykazać tzw. istotny błšd. Nie będzie mógł tego zrobić z wykorzystaniem swoich specjalistów, tylko skorzystać z usług innego niezależnego rzeczoznawcy. Jeœli ubezpieczyciel dobrze okreœli szkodę lub wykaże istotny błšd, nie będzie musiał zwracać za opinię, czyli jej koszty poniesie klient.

Obecnie firmy asekuracyjne często podważajš wyceny warsztatów, co rodzi problemy dla kierowców. Skalę nadużyć może pokazać liczba skarg do rzecznika: w ubiegłym roku 3799 dotyczyło komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Nowš inicjatywę popierajš właœciciele warsztatów oraz rzeczoznawcy. – Propozycja jest w pełni uzasadniona, zwłaszcza w procesie obliczania odszkodowania i jakoœci przeprowadzanej naprawy pojazdu – mówi Andrzej Zemlak z Polskiego Zwišzku Motorowego.

GroŸba podwyżki cen

Ubezpieczyciele krytykujš pomysł. – Postulowana zmiana regulacyjna nie zapewnia stronom w spornej sprawie drogi odwoławczej, lecz powoduje jedynie wydłużenie i skomplikowanie procesu – uważa Jan Grzegorz Pršdzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zastrzeżenia ma też Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), na który składajš się asekuratorzy. – Zaproponowane rozwišzanie mogłoby oznaczać powołanie instytucji superarbitra, którego uprawnienia w przypadku niektórych szkód w pojeŸdzie znacznie przekraczałyby zakres kompetencji nawet biegłego sšdowego – tłumaczy Aleksandra Biały, rzecznik prasowy UFG.

Ubezpieczyciele i UFG uważajš, że skutkiem wprowadzenia w życie pomysłu rzecznika mogłyby być podwyżki cen OC. – Obawiamy się, że zaproponowane rozwišzanie przyczyni się do kolejnego wzrostu kosztów likwidacji szkód, i tak już dziœ wyœrubowanych, a w konsekwencji do dalszego wzrostu cen polis OC – uważa Aleksandra Biały.

Zdaniem rzecznika finansowego nowe rozwišzanie byłoby dla ubezpieczycieli dużo tańsze niż przegrane sprawy sšdowe. Gdyby bowiem likwidowali oni szkody uczciwie, to problem ponoszenia dodatkowych, wyższych kosztów by nie istniał, uważa rzecznik.

Opinia

Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Dzięki wprowadzeniu do procesu likwidacji szkód niezależnego rzeczoznawcy wyeliminowane zostanš obecne nagminne przypadki zaniżania odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń, które dosyć często pozostajš głuche na reklamacje ze strony serwisów samochodowych. Można się też spodziewać spadku liczby procesów sšdowych, które sš obecnie wytaczane przez serwisy naprawcze. W przypadku niezależnego rzeczoznawcy, który będzie brał pełnš odpowiedzialnoœć (restrykcyjne kary) za kalkulację, ani serwis samochodowy, ani ubezpieczyciele, ani klienci nie będš kwestionować wyceny.

W krajach zachodnich Unii Europejskiej niezależny rzeczoznawca jest obecny w procesie likwidacji szkód od dziesięcioleci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL