Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Szkodę możesz zlikwidować sobie sam

Mobilne aplikacje znalazły już zastosowanie przy zgłaszaniu szkód po nawałnicach z połowy sierpnia
Fotorzepa/Marian Zubrzycki
Aplikacje mobilne sprawiajš, że ubieganie się o odszkodowanie jest prostsze.

Nowe technologie przydajš się nie tylko przy zakupie ubezpieczeń, ale też przy zgłaszaniu szkody. Już kilka towarzystw wprowadziło możliwoœć likwidacji szkody przy pomocy aplikacji mobilnych, ale w każdym aplikacja taka działa inaczej. Jedne wymagajš od klientów samodzielnoœci i zaangażowania, w innych klient ma do wyboru dwa przyciski, a resztę załatwia ubezpieczyciel.

Żeby sprawdzić, jakie sš oczekiwania klientów dotyczšce sprawnoœci procesu likwidacji szkody, ARC Rynek i Opinia przeprowadził badania na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Uniqa. Okazuje się, że 30 proc. ankietowanych oczekuje szybszego przebiegu likwidacji szkód, 25 proc. – mniej formalnoœci, 17 proc. – możliwoœci przekazania komuœ zajęcia się sprawš. Z badania wynika też, że aż 61 proc. respondentów skorzystałoby z mobilnej aplikacji do oględzin uszkodzonego pojazdu lub zniszczonego mieszkania i dokonałoby tego samodzielnie (37 proc.) lub przy wsparciu agenta (24 proc.).

Mało kto myœli o zainstalowaniu na smartfonie aplikacji mobilnej na wszelki wypadek. Przeważnie robi się to dopiero po szkodzie. Towarzystwa zdajš sobie z tego sprawę, dlatego zainstalowanie aplikacji jest proste.

PZU uruchomiło właœnie nowš wersję aplikacji internetowej „Samoobsługa szkody". Umożliwia samodzielne przeprowadzenie oględzin oraz kalkulację wysokoœci odszkodowania. Pierwsza wersja aplikacji została wprowadzona w grudniu ubiegłego roku. W nowej wersji sš zmiany zasugerowane przez klientów.

Teraz „Samoobsługa szkody" nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na tablecie, komputerze stacjonarnym czy smartfonie. Ma ona odpowiednie zabezpieczenia i gwarantuje natychmiastowe wsparcie. Klient bezpoœrednio po zgłoszeniu szkody otrzymuje SMS-em lub e-mailem spersonalizowany link do aplikacji, która przeprowadzi go przez cały proces, umożliwi samodzielne wykonanie oględzin, dodanie zdjęć oraz niezbędnych dokumentów.

Po okreœleniu uszkodzeń system automatycznie wyliczy odszkodowanie (nie trzeba czekać na przyjazd rzeczoznawcy PZU) i przedstawi je klientowi. Jeœli proponowana kwota zostanie zaakceptowana, dokument potwierdzajšcy samodzielne wykonanie oględzin zostanie przesłany i automatycznie włšczony do Systemu Likwidacji Szkód PZU.

Uniqa wprowadziła niedawno program „Opiekun klienta", którego celem jest szybsza i wygodniejsza dla klienta likwidacja szkody. Jednym z elementów programu było uruchomienie mobilnej aplikacji Uniqa Smart. Była już stosowana po nawałnicach z połowy sierpnia.

Aplikacja firmy Uniqa jest prosta i intuicyjna. Jej twórcy założyli, że za klienta trzeba zrobić jak najwięcej. Osoba zgłaszajšca szkodę po uruchomieniu oprogramowania jest prowadzona przez opiekuna klienta i instruowana w czasie rzeczywistym, co ma pokazać za poœrednictwem kamery w smartfonie. Takie rozwišzanie zapobiega też oszustwom, a klient nie musi martwić się, że przeœle złe zdjęcia, albo dołšczy niewłaœciwe dokumenty.

– Nie pozostawiamy klienta samego z problemem i nie zajmujemy mu dużo czasu – mówi Grzegorz Smolarczyk, dyrektor Departamentu Odszkodowań i Œwiadczeń w Uniqa.

Przez smartfona można zgłosić szkodę w ubezpieczeniach nieruchomoœci i komunikacyjnych, w tym OC; aplikacja dostępna jest więc nie tylko dla klientów tego towarzystwa, ale też dla osób przez nich poszkodowanych.

– Dzięki aplikacji maksymalnie skracamy czas wykonania oględzin, inspekcji oraz pozyskania od klienta koniecznych dokumentów (np. dowód rejestracyjny pojazdu, oœwiadczenie z miejsca zdarzenia). Możemy też znacznie przyœpieszyć naprawę pojazdu w warsztacie. Chodzi tu o sytuacje, gdy potrzebne sš dodatkowe oględziny ze względu na ujawnienie dodatkowych uszkodzeń – mówi Grzegorz Smolarczyk. – Dotychczas wišzało się to z osobistš wizytš rzeczoznawcy w warsztacie. Teraz nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik warsztatu wykonał oględziny online za poœrednictwem Uniqa Smart.

Aplikację mobilnš pozwalajšcš na uproszczenie likwidacji szkód wykorzystuje też Axa, ale to rozwišzanie nie jest tak proste jak w Uniqa. Pracownik towarzystwa instruuje klienta w czasie rzeczywistym, w jaki sposób powinien pokazać uszkodzenia auta, albo jakie zdjęcia przysłać przy zakupie autocasco.

– Skracamy w ten sposób czas i ograniczamy koszty zarówno likwidacji, jak i wystawienia polisy. Inspekcję online przy zakupie polisy stosuje od 80 do 90 proc. klientów korzystajšcych z call centre. Co trzecia szkoda jest likwidowana z użyciem aplikacji – wyjaœnia Aleksandra Leszczyńska, rzecznik prasowy Axy.

Rozwišzanie na smartfony oferuje też Warta. W zeszłym tygodniu jej aplikacja została wzbogacona o nowe funkcje. Teraz szkodę można zgłosić przez Facebooka dzięki komunikatorowi Messenger. W tym przypadku ubezpieczyciel liczy na samodzielnoœć klientów, którzy muszš uzupełniać dane w pojawiajšcych się oknach.

Poprzez aplikację można zgłosić sprawy dotyczšce ubezpieczeń majštkowych oraz osobowych, czyli np. kolizję z innym samochodem, zalanie mieszkania, wypadek dziecka w szkole. Zamiast dzwonić na infolinię Warty, można skorzystać z konta na Facebooku.

– Zgłoszenie jest w pełni zautomatyzowane dzięki zastosowaniu bota. Wskazuje on kolejne pytania i niezbędne informacje, podpowiada możliwe odpowiedzi. Na przykład przy pytaniu: czy pojazd był zaparkowany, pojawiajš się pola: tak oraz nie. Usprawnia to i przyspiesza cały proces – tłumaczy Agnieszka Antol, kierujšca Wydziałem Rozwoju i Utrzymania Systemów w Warcie.

Zgłoszenie szkody jest prowadzone przez chatbota Warty, który jest połšczony z Działem Obsługi Klienta. Gdy pojawi się pytanie, na które chatbot nie jest w stanie odpowiedzieć, przełšcza klienta bezpoœrednio do konsultanta, który rozwišzuje wskazany problem. Nie ma obawy, że Facebook dostanie dostęp do danych klienta ujawnianych w trakcie zgłaszania szkody. Dane sš zapisywane na serwerach Warty i nie trafiajš do Facebooka.

Sprzedaż polis poprzez aplikacje

W ostatnich miesišcach towarzystwa ubezpieczeń coraz częœciej wykorzystujš nowe technologie do sprzedaży polis.

Allianz oferuje ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne przez Facebooka za poœrednictwem Messengera. Kilka banków, w tym mBank, PKO BP i Millenium, oferuje zakup ubezpieczeń turystycznych przez aplikację mobilnš oraz w serwisie transakcyjnym. Z kolei polisy turystyczne TU Europa można kupić w bankomatach, a oferowane przez Link4 – w polisomacie.

Aplikacja na smartfony Skycash, wykorzystywana do zakupu biletów komunikacji miejskiej, kolejowych oraz biletów do kina, umożliwia też zakup ubezpieczenia NNW na czas jazdy komunikacjš miejskš lub ubezpieczenia samochodu na czas parkowania.

W tym roku pojawiły się dwa rozwišzania pozwalajšce dopasować ceny polis komunikacyjnych do stylu jazdy kierowców. Dzięki temu osoby jeżdżšce bezpiecznie mogš płacić niższe składki.

Rozwišzania telematyczne wprowadziły: YU! – start-up współpracušcy z Yanosikiem oraz Link4. To ostatnie towarzystwo dodaje gratis do każdego komunikacyjnego OC lub do pakietu OC plus AC nawigację samochodowš NaviExpert z zawartym w niej modułem Kasa Wraca, pozwalajacym na ocenę stylu jazdy kierowcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL