Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia: Rosnš odszkodowania po żywiołach

Fotolia
W pierwszym półroczu tego roku wypłaty towarzystw zwišzane z ogniem i innymi żywiołami wzrosły o 17 proc. W kolejnym kwartale przyrost będzie jeszcze bardziej widoczny.

Urosła wartoœć składek z ubezpieczeń majštkowych, która – bez ubezpieczeń komunikacyjnych – wyniosła w pierwszym półroczu 2017 r. 8,2 mld zł i była o 15,5 proc. wyższa niż rok wczeœniej. Największy udział w niej majš ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł, wzrost rok do roku o 7,8 proc.) – podaje Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w sprawozdaniu za pierwsze półrocze tego roku.

Wzrost wartoœci składek wynika z większego zainteresowania polisami, choć nadal nie wszyscy się ubezpieczajš. Według szacunków PIU ubezpieczonych jest około 60 proc. budynków jednorodzinnych i 40 proc. budynków wielorodzinnych, a także 90 proc. budynków rolnych ma wykupione obowišzkowe ubezpieczenie.

Jeszcze bardziej niż składki wzrosły odszkodowania. Towarzystwa wypłaciły prawie 700 mln zł za straty wyrzšdzone przez żywioły. Rok wczeœniej było to niecałe 600 mln zł.

– O 17 proc. wzrosły œwiadczenia zwišzane z ogniem i innymi żywiołami, a trzeba podkreœlić, że dane po I półroczu nie zawierajš jeszcze odszkodowań za ostatnie nawałnice. Ich koszt szacuje się dziœ na około 400 mln zł, co będzie widoczne we wzroœcie wypłat w kolejnych kwartałach – wyjaœnia Andrzej Macišżek, wiceprezes zarzšdu PIU.

Ubezpieczyciele utrzymujš, że wyższe wypłaty w trzecim kwartale nie sš dla nich zaskakujšce.

– Szacujemy, że odszkodowania po nawałnicach wyniosš ok. 200 mln zł. Z reguły co roku dochodzi do tego typu zdarzeń, tyle że sš one rozproszone w czasie i terenie. Jako ubezpieczyciel jesteœmy przygotowani na tego typu zjawiska – mówi Roger Hodgkiss, członek zarzšdu PZU.

Towarzystwa niechętnie przyznajš, że za wzrostem wartoœci odszkodowań mogš pójœć podwyżki składek, i tłumaczš, że należy na to patrzeć w długiej perspektywie czasowej. Widać już jednak, że w tym roku wzrost wypłat będzie odczuwalny, więc trudno będzie ubezpieczycielom uniknšć zmian w taryfach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL