Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Ubezpieczone domy po burzach: nie czekaj ze zgłoszeniem szkody

PAP/Dominik Kulaszewicz
Ubezpieczeni, których dobytek został uszkodzony przez nawałnice, powinni zabezpieczać majštek przed dalszymi stratami zanim przyjedzie likwidator szkody.

Po ostatnich nawałnicach poszkodowani, którzy majš ubezpieczone domy, mogš zgłaszać szkody do ubezpieczycieli. Najwygodniej jest zgłaszać szkody przez internet albo przez telefon. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe na swojej stronie www. podaje, pod jakim numerem telefonu można to zrobić, informację takš znajdziemy także na polisie.

Podczas długiego weekendu ani na stronach internetowych ubezpieczycieli, ani na portalach społecznoœciowych towarzystwa nie zamieœciły informacji, które mogłyby ułatwić zgłaszanie szkód poszkodowanym przez nawałnice.

Niektórzy ubezpieczyciele informowali natomiast swoich agentów o tym, jakich wskazówek majš udzielać ubezpieczonym. I tak do czasu kontaktu przedstawiciela towarzystwa lub przyjazdu likwidatora w celu oszacowania strat, poszkodowani mogš rozpoczšć prace zabezpieczajšce i działania w celu nie powiększania się skutków szkody (np. zabezpieczenie dachów przed zalewaniem wnętrza budynku). Przepisy stanowiš, że wszelkie prace zabezpieczajšce i naprawy tymczasowe podlegajš refundacji, dlatego ważne jest, aby były one potwierdzone dokumentem zakupu (imienny rachunek lub faktura na zakup np. folii do tymczasowego zabezpieczenia dachu). Jak radzi Gothaer, w sprawach niecierpišcych zwłoki ubezpieczeni mogš podjšć działania naprawcze pod warunkiem samodzielnego sporzšdzenia dokumentacji fotograficznej skutków szkody i pozostawienia na posesji pozostałoœci zniszczonego mienia do czasu oględzin likwidatora. Jeœli ubezpieczeni majš home assistance, mogš skorzystać z usług szklarza albo dekarza.

Zakłady ubezpieczeń deklarujš, że w sezonie letnim sš przygotowane na anomalie pogodowe i zwiększonš liczbę szkód.

W przypadku szkód o niedużej wartoœci klienci ubezpieczycieli mogš skorzystać z uproszczonej likwidacji szkód, która pozwala na ekspresowš wypłatę odszkodowania – bez koniecznoœci wizyty likwidatora szkód, a jedynie na podstawie rozmowy telefonicznej oraz dokumentacji fotograficznej. Procedura szybkiej œcieżki najczęœciej uruchamiana jest wtedy, gdy szkody nie przekraczajš okreœlonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia sumy, a także wtedy, gdy spraw jest więcej niż zazwyczaj.

Nie tylko osoby ubezpieczone mogš liczyć na pomoc finansowš po zniszczeniu dobytku przez nawałnice. Wszyscy poszkodowani mogš starać o pomoc od państwa - 6 tysięcy złotych dla poszkodowanych plus wsparcie na odbudowę domów do 100 tysięcy złotych.

- Pienišdze sš, dysponujemy odpowiedniš rezerwš w budżecie państwa. Ta rezerwa jest do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Procedura jest œciœle okreœlona. Te pienišdze sš szacowane przez służby wojewodów, następnie sš przekazywane poprzez samorzšdy - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, który przypomniał też, że jego resort "dysponuje specjalnym funduszem klęskowym", z którego samorzšdom sš przekazywane œrodki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL