Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Kamiński: O zagarnięciu środków z PPK raczej nikt nie pomyśli

tv.rp.pl
Ewentualna próba zagarnięcia tych œrodków wišzałaby się z daleko idšcymi konsekwencjami dla całego rynku kapitałowego. Nie sšdzę, żeby ktokolwiek z rzšdzšcych chciał o tym myœleć – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarzšdu Millennium TFI, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć przyznał, że projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych jest rewolucyjny od strony implikacji dla rynku i społeczeństwa. - Wprowadza nowe obowišzkowe reguły oszczędzania. Nowe zasady, które będš miały duże znaczenia dla przyszłoœci naszych oszczędnoœci - mówił Kamiński.

Polacy majš niewiele oszczędnoœci emerytalnych. - W IKE i IKZE przez kilkanaœcie lat zgromadziliœmy 10 mld zł. W OFE mamy ponad 160 mld zł. Teraz Polacy będę trochę przymuszeni, żeby odkładać obowišzkowo, co miesišc, minimum 3,5 proc. swojej pensji, łšcznie z pracodawcš. To wszystko będzie kierowane na rynek kapitałowy i inwestowane. Będzie to znaczšce wsparcie polskiej gospodarki – tłumaczył.

- Z PPK można zrezygnować, ale myœlę, że Polacy nie będš tego robić. Założenia mówiš, że 75 proc. uczestników pozostanie w programie – dodał.

Opłaty za zarzšdzanie sš dosyć niskie. - Wiele TFI zastanawia się czy wejœć w tę reformę emerytalnš. Millennium TFI jest zdecydowane, żeby uczestniczyć w programie. Patrzymy na to długofalowo i widzimy korzyœci – tłumaczył goœć.

Na rynek kapitałowy poprzez PPK będzie płynęło 15-20 mld zł rocznie. - Mniej więcej tyle ile rynek TFI dostaje w dobrym roku - porównał Kamiński.

Obywatele majš trudne doœwiadczenie z OFE.

- Nie wierzę, że za 15-20 lat dojdzie do podobnej sytuacji jak z OFE. Filarem PPK majš być fundusze inwestycyjne umocowane ustawš o funduszach. Fundusze emerytalne rzšdziły się innymi prawami. Tutaj ewentualna próba zagarnięcia tych œrodków wišzałaby się z daleko idšcymi konsekwencjami dla całego rynku kapitałowego. Nie sšdzę, żeby ktokolwiek z rzšdzšcych chciał o tym myœleć – ocenił goœć.

- Budowanie PPK w oparciu o fundusze inwestycyjne jest gwarantem, że oszczędnoœci pozostanš w rękach oszczędzajšcych. To jest główna zaleta tego programu – dodał.

Goœć zdradził, że wg szacunków w tym programie będzie uczestniczyło ok. 30 TFI. - Będzie wystarczajšco duży wybór – stwierdził.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL