Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Wypadek samochodowy: Zaniżone koszty naprawy

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Pod koniec paŸdziernika 2017 r. w mój samochód uderzył pijany kierowca. Złapałem go i zadzwoniłem po policje. Sprawca nie miał przy sobie żadnych dokumentów.

Z notatki policyjnej, za otrzymanie której musiałem zapłacić, dowiedziałem się, że sprawca ma ubezpieczenie w Gefion Insurance. Towarzystwo przygotowało kosztorys naprawy, w którym szkodę wyceniono na ok. 4700 zł. Tymczasem w autoryzowanym salonie VW we Włocławku wyliczyli, że naprawa będzie kosztowała 9500 zł. Odesłałem papiery bez podania numeru konta bankowego, dołšczajšc wycenę z warsztatu VW, gdyż bałem się, że zostanę oszukany. Teraz nie wiem, co mam robić. Jeszcze przez parę dni mam ważne AC i mogę zgłosić szkodę z tego ubezpieczenia. Które rozwišzanie jest lepsze? – pyta czytelnik.

Ubezpieczyciel likwidujšcy szkodę z polisy OC sprawcy ma obowišzek w pełni zrekompensować poniesionš szkodę. Odszkodowanie powinno obejmować ekonomicznie uzasadnione koszty nowych częœci i materiałów służšcych do naprawy pojazdu. Jeżeli uszkodzeniu uległy częœci pochodzšce bezpoœrednio od producenta samochodu i zachodzi koniecznoœć ich wymiany na nowe, regułš powinno być użycie częœci oryginalnych (tzw. częœci O) pochodzšcych od producenta. Dlatego ma pan prawo zlecić naprawę w autoryzowanym warsztacie. Możliwa jest też naprawa przy użyciu częœci równoważnych oryginalnym, czyli wyprodukowanych przez firmę współpracujšcš z producentem pojazdu zgodnie z jego specyfikacjami i standardami (tzw. częœci Q).

Dobór częœci zamiennych nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji poszkodowanego. A doszłoby do tego zarówno wtedy, gdyby częœć zamienna ujęta w kosztorysie naprawy była gorsza od uszkodzonej, jak i wtedy, gdyby równowartoœć restytucyjna częœci zastępczej była niepewna.

Jeżeli ubezpieczyciel przyznał panu odszkodowanie, na które się pan nie zgodził i w zwišzku z tym złożył pan reklamację, to towarzystwo ma 30 dni na odpowiedŸ. W razie niedotrzymania tego terminu przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolš klienta.

Może pan również naprawić szkodę ze swojej polisy AC, ale wtedy straci pan zniżki przy wyliczaniu składki. W takiej sytuacji może pan zażšdać od ubezpieczyciela sprawcy zwrotu utraconych zniżek. Š?

Pytania dotyczšce ubezpieczeń można przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL