Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Oszczędzanie na emeryturę: Kto zarobił, a kto stracił

123rf.com
Sprawdziliœmy efekty osišgnięte przez ostatnie pięć i dziesięć lat

Coraz więcej osób rozumie, że o przyszłoœć trzeba zadbać samemu, ale należy robić to z głowš, bo z danych historycznych wynika, że z opłacalnoœciš inwestycji bywa różnie.

Bierna postawa tych, którzy ulokowali swoje oszczędnoœci 10 lat temu, nie przyniosła dobrych efektów. Wprawdzie na oko cieszy ponad 43-proc. zysk z lokat rocznych, które przynajmniej do 2012 r. przynosiły przyzwoite odsetki, ale tylko na oko. Niestety, częœć tego zysku zjadł 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a drugš częœć inflacja, która w tym czasie wyniosła 20,5 proc.

Obligacje lepsze od lokat

Znacznie zyskowniejsze było systematyczne oszczędzanie poprzez zakup dwuletnich obligacji skarbowych (sš dostępne w PKO BP), choć i te w ostatnich latach nie kuszš atrakcyjnym oprocentowaniem.

NieŸle wypadajš też w porównaniach 10-letnie obligacje emerytalne. Nazwa ich jest mało szczęœliwa, bo zniechęca młodych (choć niesłusznie). Ale ci, którzy je kupili dziesięć lat temu, zarobili prawie 62 proc. Nie jest to wprawdzie tyle, ile można było zyskać przy pierwszej emisji, kiedy zysk wyniósł ponad 84 proc., ale mimo to inwestycję tę, zwłaszcza na tle innych w miarę bezpiecznych, można uznać za bardzo sensowš.

Trudniejszy był wybór funduszu papierów dłużnych. Najwięcej zarobić mógł tylko ten, kto miał szczęœcie lub postawił na dywersyfikację, która zawsze zwiększa bezpieczeństwo.

Œredni zysk z funduszy obligacji wyniósł 55 proc. Kto nie miał szczęœcia, ledwo ochronił swój kapitał, kto miał, mógł być na sporym plusie nawet po zapłaceniu podatku i uwzględnieniu utraty wartoœci pienišdza w czasie.

Akcje nie zawsze przynoszš zysk

Według teorii ekonomistów i doradców, im bardziej ryzykowna inwestycja, tym dłużej powinna trwać, ale i zysk będzie większy. Teoretycznie trudno się z tym nie zgodzić. W praktyce nie zawsze się to sprawdza, jeżeli nie przyjmie się perspektywy kilkudziesięcioletniej.

W cišgu ostatniej dekady WIG wzrósł o 38 proc. Kto nie poœwięcił czasu na wyłuskiwanie giełdowych rodzynków, wiele nie zyskał. Niektórzy sš wręcz na minusie.

Jeszcze słabszy jest œredni wynik funduszy akcji, choć teoretycznie zysk z nich powinien być najwyższy. Oczywiœcie nie dotyczy to najlepszych funduszy akcji. Na nich przez dziesięć lat można było zarobić nawet ponad 130 proc. Ale fundusz, który znalazł się na trzecim miejscu w naszym rankingu, przyniósł stopę zwrotu niższš niż najlepszy fundusz obligacji.

Upraszczajšc zasadę zysków œredniorocznych można przyjšć, że na najlepszym z funduszy akcyjnych zarabiało się 8,7 proc. œrednio w roku. Realnie więc zysk przewyższał inflację.

Zawsze warto liczyć

Inwestujšc 10 tys. zł w najlepszy fundusz akcji, a po 10 latach umarzajšc jednostki, zarobilibyœmy ponad 13 tys. zł brutto, a po rozliczeniu z fiskusem – ponad 10,5 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie inflacja zjadła ok. 2050 zł z kapitału i 2170 zł z zysku. Zamiast więc ok. 23,1 tys. zł na koncie, pozostanie na nim realnie 16,4 tys. zł.

Inwestujšcy w fundusze nie majš jednak pewnoœci, jaki zysk osišgnš. Wiele zależy od tego, jak poradzi sobie wybrany fundusz. Jeœli będzie przeciętny, powody do radoœci też będš œrednie.

Żadne dane historyczne nie gwarantujš powtórzenia wyników. Strat można uniknšć tylko wtedy, gdy będzie się reagowało na to, co dzieje się na rynku. Widać to na podstawie zestawienia opłacalnoœci inwestycji w cišgu ostatnich pięciu i dziesięciu lat. W cišgu dekady zysk z lokat i obligacji był duży, bo i stopy procentowe w latach 2008–2012 były wysokie, ale zyski zjadała inflacja. Wysokie stopy wpływały natomiast na obniżenie zyskownoœci inwestycji w akcje. Swoje zrobił też kryzys po 2008 r. i utrata zaufania do funduszy po wielkim optymizmie w 2007 r.

W ostatnich pięciu latach sytuacja się zmieniła. Stopy były niskie. Niska była też inflacja a przez dwa lata panowała nawet deflacja, lokaty i papiery dłużne straciły więc na atrakcyjnoœci a zaczęły zyskiwać fundusze i akcje. Przed ponownym wzrostem stóp procentowych warto więc przemyœleć swój sposób lokowania oszczędnoœci. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL