Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Warto sšdzić się z ubezpieczycielem. 90 proc. osób wygrywa

Fotolia
Towarzystwa często zaniżajš wypłaty z polis komunikacyjnych. Poszkodowani, którzy szukajš sprawiedliwoœci przed obliczem Temidy, prawie zawsze wygrywajš sprawy.

Ponad 90 proc. spraw, w których pozwanym był ubezpieczyciel, zakończyło się wygranš klienta towarzystwa. W 32,5 proc. przypadków sšdy uwzględniły roszczenia w całoœci, a w 60,2 proc. w częœci – wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci (IWS).

W sprawach, w których powództwo zostało uznane częœciowo, klienci towarzystw uzyskali prawie 75 proc. wnioskowanej kwoty. To oznacza, że sšdy uznawały za uzasadnionš większš częœć roszczeń klientów.

A spraw jest dużo. W latach 2015–2017 sšdy zajmowały się ok. 180 tys. sporów dotyczšcych likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. Ta liczba roœnie z roku na rok.

Ubezpieczyciele nie chcš komentować danych IWS. Proszšca o anonimowoœć osoba z branży wskazuje, że prawomocne wyroki przytoczone w raporcie zapadły w 2015 r. A bioršc pod uwagę, że czas trwania spraw w I instancji to ok. 400 dni, a w II instancji – 200 dni, opracowanie dotyczy okresu przed wprowadzeniem w 2015 r. wytycznych Komisji Nadzoru ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL