Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Emilewicz: premier Szydło sprawuje osobisty nadzór nad spółkš PZU

Fotorzepa, Marta Bogacz
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło w tej chwili sprawuje osobisty nadzór nad spółkš PZU - powiedziała wiceszefowa MR Jadwiga Emilewicz, odpowiadajšc w pištek w Sejmie na pytanie poselskie. Zapewniła, że "przekazanie pałeczki" we władzach spółki odbyło się płynnie.

"W zakresie nadzoru nad PZU - zgodnie z ustawš (...) to prezes Rady Ministrów jest koordynatorem całego procesu wykonywania praw z akcji. I to prezes Rady Ministrów w tej chwili pani premier Beata Szydło sprawuje ten osobisty nadzór nad spółkš" - powiedziała Emilewicz, odpowiadajšc na pytania posłów Nowoczesnej o politykę kadrowš w spółkach Skarbu Państwa na przykładzie PZU SA.

Jak mówiła, "nie ma znaczenia, czy nadzór osobowy jest sprawowany przez jednego, czy drugiego ministra, czy przez paniš premier". "Rzšdem kieruje pani premier. I tutaj mamy pełnš współpracę i zrozumienie zasad działalnoœci" - podkreœliła wiceminister.

W zwišzku z likwidacjš Minerstwa Skarbu Państwa od stycznia weszła w życie ustawa o zasadach zarzšdzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzajšce ustawę o zasadach zarzšdzania mieniem państwowym. Na mocy ustawy wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa powierzono Prezesowi Rady Ministrów, który może przekazać realizację tych uprawnień np. innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rzšdu. Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonujš inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, zawarto w rozporzšdzeniu Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. W tym rozporzšdzeniu zapisano, że PZU podlega ministrowi rozwoju i finansów.

W marcu rada nadzorcza PZU odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa spółki. W połowie kwietnia RN PZU powołała Pawła Surówkę w skład zarzšdu spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji jej prezesa. Posłowie Nowoczesnej chcieli się dowiedzieć m.in., jakie były powody odwołania w marcu byłego prezesa PZU Michała Krupińskiego.

"Osoba, która zastšpiła pana (Michała-PAP) Krupińskiego ma również bardzo wysokie kompetencje i umiejętnoœci. Również pracujšca w tej spółce przez ostatni rok. Zatem na pewno będzie w stanie realizować też te zadania, które sš zapisane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Duże, ogromne procesy restrukturyzacyjne czekajš PZU w tym roku. To sš innego rodzaju procesy, niż zakup banku Pekao, który odbył się w ub.r. A zatem nowy proces, nowe osoby zarzšdzajšce spółkš. Przejœcie jest bezkolizyjne. (...) Przekazanie pałeczki jest płynne" - powiedziała Emilewicz.

Jak dodała, "jedna kompetentna osoba zastała zastšpiona drugš, równie, jeœli nie bardziej - nie będziemy tutaj ważyć sporu, kto jest bardziej kompetentny". "Pan Michał Krupiński przeprowadził istotne transakcje w ubiegłym roku i zakończył swojš misję w tej roli" - powiedziała Emilewicz.

Posłowie - powołujšc się na doniesienia medialne - chcieli się dowiedzieć, czy wybór Pawła Surówki ma zwišzek z wewnętrznymi "rozgrywkami" w PiS. "Michał Krupiński ma lepsze CV niż pan prezes Surówka i nie znamy dotychczas powodów jego odwołania.(...). Jak pamiętam, premier Mateusz Morawiecki bardzo dużš wagę przykładał do tego, żeby mieć narzędzia, dzięki którym będzie mógł skutecznie prowadzić politykę, realizować Plan Morawieckiego, politykę gospodarczš rzšdu. Bez wštpienia PZU było jednš z tych spółek, która tę politykę miała realizować. Dzisiaj się okazuje, że został pozbawiony wpływu na tę spółkę. Wygrała frakcja Ziobry. A w otoczeniu PZU SA mówi się, że wygrał Witold Ziobro, pracownik tej spółki. Jakš rolę pan Witold Ziobro pełni w spółce PZU SA?" - pytał poseł N Marek Sowa.

"Nie zajmujemy się strukturš kadrowš wewnštrz spółek. Zatem nie wiem, jakš rolę pełni pan Witold Ziobro w tej spółce" - odpowiedziała Emilewicz.

"Myœlę, że nie było to przedmiotem dyskusji, jakieœ wojny frakcyjne, czy nie frakcyjne wokół kluczowych spółek" - dodała. Przypominam, że domenš rady nadzorczej jest wymiana zarzšdu. Rada nadzorcza nie ma obowišzku podawania powodu zmian w zakresie zarzšdzania, także nie ma tutaj dyskusji na temat tego, czy taka czy inna frakcja wygrywa" - tłumaczyła Emilewicz.

Podkreœliła, że PZU jest istotnš, publicznš spółkš, która działa w warunkach wolnego rynku i ma kluczowš rolę, jeœli chodzi o realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Skarb Państwa ma w PZU ok. 34 proc. akcji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL