Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Odpowiedzialność za szkodę wyrzšdzonš podczas wysiadania z auta

ROL
Gdy pasażer, wysiadajšc z auta, uszkodzi stojšcy obok pojazd, może odpowiadać za szkodę. Polisa OC zwykle nic nie da.

Do rzecznika finansowego trafiajš liczne zapytania dotyczšcego takich sytuacji. Najczęœciej chodzi o zarysowanie lub wgniecenie drzwi stojšcego obok auta na parkingu czy podczas zatrzymania na ulicy.

Choć zwykle sš to niewielkie szkody, ich naprawa może dużo kosztować. Eksperci rzecznika obserwujš zaœ, że bez względu na okolicznoœci zdarzenia niektóre towarzystwa automatycznie odmawiajš wpłaty odszkodowania. Tymczasem sš argumenty prawne, których można użyć w reklamacji do zakładu ubezpieczeń jeszcze przed proœbš o interwencję rzecznika.

– Odmowa pokrycia szkody z polisy OC będzie uzasadniona tylko wówczas, gdy wynika ona z wyłšcznej winy pasażera, tzn. nie można stwierdzić żadnej nieprawidłowoœci w zachowaniu kierujšcego pojazdem – podkreœla Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

W innych przypadkach, np. naruszenia przepisów ruchu drogowego, należy uznać odpowiedzialnoœć z OC komunikacyjnego, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z profesjonalnym przewoŸnikiem, np. taksówkarzem, który powinien dbać o bezpieczeństwo pasażerów.

Jeœli pasażer był właœcicielem lub współwłaœcicielem pojazdu, to szkoda powinna być pokryta z OC komunikacyjnego. Podobnie jest, jeœli pasażerem było dziecko posiadacza pojazdu lub kierowcy majšce mniej niż 13 lat.

– Gdy zatrzymuję się na ulicy, by córka wysiadła z samochodu, to patrzę dokładnie do przodu i do tyłu, aby nie uderzyła drzwiami w inny samochód – mówi „Rz" Paweł Grębowiec z Hexa Dochodzenie. – Uważam, że za takie szkody powinien odpowiadać kierowca, a w praktyce ubezpieczyciel z polisy OC, niezależnie o tego, kim jest wysiadajšcy pasażer.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL