Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Trudniej uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Fotolia.com
Turystom trudniej będzie uzyskać odszkodowanie za opóŸniony lub odwołany lot.

Pasażerom, których samolot się spóŸnił, nie zostali wpuszczeni na pokład lub ich lot odwołano, ma wystarczyć rok na wystšpienie z roszczeniami majštkowymi przeciwko przewoŸnikom. Według wiceministra infrastruktury Jerzego Szmita, który jest odpowiedzialny za prace nad projektem zmian w prawie lotniczym, to dostatecznie długo.

Obecnie okres przedawnienia zależy od tego, czy pasażerowie chcš walczyć o odszkodowanie przed sšdem, czy wybiorš postępowanie przed prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeœli zdecydujš się na drogę sšdowš, majš rok na zgłoszenie się po odszkodowanie. Nie wynika to jednak z przepisów, lecz z orzecznictwa Sšdu Najwyższego. Jeœli zdecydujš się na skargę do prezesa ULC, mogš jš złożyć w każdym czasie.

– Mogš po roku od opóŸnionego lotu i po oœmiu latach – mówi Eryk Bodgas, adwokat zajmujšcy się sprawami pasażerów.

Zmieni się też cała procedura dochodzenia roszczeń. – Teraz wybór drogi cywilnej nie wyklucza możliwoœci złożenia skargi do prezesa ULC – wyjaœnia Karina Lisowska, rzecznik prasowy ULC .

Po zmianach będzie trudniej. Jeœli pasażer złoży skargę do sšdu, nie będzie mógł wszczšć procedury przed nowym organem – rzecznikiem praw pasażera. Instytucja taka ma zostać powołana, kiedy przepisy wejdš już w życie. BdTXT - W - 8.15 J: Zanim się jednak złoży do niego skargę, będzie musiał wystšpić do przewoŸnika z reklamacjš. Podobnie gdy zechce iœć do sšdu. Na rozpatrzenie reklamacji poczeka nawet dwa miesišce. Dopiero wtedy będzie mógł napisać skargę do sšdu lub pójdzie do rzecznika. Ten zaœ najpierw rozpocznie postępowanie mediacyjne.

– Ma ono odcišżyć prezesa ULC, ale w moim przekonaniu przedłuży tylko postępowanie. Z ustawy zniknie też przepis, zgodnie z którym to przewoŸnik musi udowodnić, że nie naruszył uprawnień pasażerów – zaznacza Eryk Bodgas.

Skarg do prezesa ULC z roku na rok przybywa. W 2006 r. było ich zaledwie 815 i dotyczyły przeważnie odwołania lotu. W 2016 r. było ich już 5980, z czego aż 4646 dotyczyło opóŸnień.

– Wzrost liczby spraw wynika zarówno z dynamicznego rozwoju ruchu lotniczego w Polsce, jak i rosnšcej œwiadomoœci prawnej pasażerów – mówi Karina Lisowska.

Dochodzeniu odszkodowań służy unijne rozporzšdzenie. Na jego podstawie odszkodowanie jest ustalone ryczałtowo w trzech stawkach: 250, 400, i 600 euro w zależnoœci od dystansu. By je uzyskać, wystarczy w zasadzie wykazać fakt opóŸnienia lotu – trzy godziny lub więcej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL