Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sita Radom zapłaci zadośćuczynienie za skutki wybuchu dezodorantów

Pixabay
150 tys. zł zadoœćuczynienia ma zapłacić Sita Radom ochroniarzowi poparzonemu w pożarze spowodowanym zaniedbaniem pracowników spółki.

Paweł M. w lipcu 2006 r. uległ poparzeniu w pożarze hali zakładu Sita Radom zajmujšcego się utylizacjš odpadów kosmetycznych. Przywiezione do utylizacji dezodoranty pod ciœnieniem nie zostały przebadane w zakładowym laboratorium, lecz wrzucone do do maszyny nieprzystosowanej do pozbywania się odpadów zawierajšcych preparaty łatwopalne. Pracownicy niewłaœciwie też nadzorowali maszynę. Zaczšł się z niej ulatniać się gaz, który eksplodował. W wyniku pożaru jeden pracownik zmarł w szpitalu. Oparzeń drugiego i trzeciego stopnia 15 proc. ciała oraz upoœledzenia słuchu doznał też Paweł M. zatrudniony w zewnętrznej firmie jako ochroniarz.

Trójka pracowników Sity (mistrz produkcji, kierownik produkcji oraz kierownik laboratorium) za rażšce zaniedbania bezpieczeństwa została prawomocnie skazana w procesie karnym. Po wyroku poszkodowany zażšdał od spółki wysokiego zadoœćuczynienia i odszkodowania.

Sšd Okręgowy w Radomiu stwierdził, że spółka ponosi odpowiedzialnoœć za wypadek. Jako podstawę prawnš wskazał art. 415 k.c. (zasada winy) i zasšdził na rzecz mężczyzny 75 tys. zł zadoœćuczynienia i ponad 14,3 tys. zł za koszty leczenia. Sšd nie dopatrzył się przyczynienia poszkodowanego do szkody. Wskazał, że zadaniem pracownika ochrony był m.in. konwój transportu, filmowanie zdjęcia plomb w hali oraz procesu wyładunku i utylizacji odpadów. Czynnoœci te wykonywał wielokrotnie za zgodš i wiedzš przełożonych. Ani jemu, ani innym ochroniarzom dokumentujšcym proces niszczenia odpadów nie przedstawiono szczegółowych instrukcji, jak majš się zachować w hali podczas procesu rozdrabniania materiałów.

Sšd Apelacyjny w Lublinie podtrzymał ustalenia sšdu pierwszej instancji co do odpowiedzialnoœci spółki za wypadek. Uznał jednak, że podstawš prawnš nie jest art. 415 k.c., ale 430 k.c, czyli odpowiedzialnoœć zwierzchnika za podwładnego oparta na zasadzie ryzyka. Zawinienie pracowników spółki przesšdził zaœ wyrok karny.

Sšd stwierdził też, że kwota 75 tys. zł zadoœćuczynienia jest rażšco zaniżona. Z tych względów podwyższył zadoœćuczynienie do 150 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt ACa 207/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL