Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Skomplikowana pomoc dla Bombardiera

Bloomberg
Projekt zasilenia kapitałowego programu samolotów serii C (CSeries) Bombardiera doprowadzi do zmniejszenia udziału tej firmy w tym programie. Pomoc zostałaby wyjęta z bilansu firmy, co na krótko poprawiłoby go.

Władze Kanady rozważajš rozwišzanie, które im, prowincji Quebec i Bombardierowi dałoby po jednej trzeciej udziałów w programie produkcji regionalnych samolotów odrzutowych. Program zostałby przeniesiony do odrębnej spółki j.v. z własnš radš administracyjnš złożonš z 7 osób. Obecnie  Bombardier ma w tym programie 50,5 proc., władze Quebecu resztę.

Według przedstawicieli władz federalnych, za wczeœnie jeszcze mówić, czy odrębna rada byłaby częœciš programu ratunkowego całej firmy z Montrealu. Premier Justin Trudeau zapowiedział, że jego rzšd ogłosi decyzję przed publikacjš budżetu kraju 22 marca.

Takie rozwišzanie pozwoliłoby Bombardierowi zmienić księgowanie programu CSeries;  zaprojektowanie i uruchomienie produkcji gamy samolotów 100-150-miejscowych kosztowało co najmniej 5,4 mld dolarów, Bombardier nie zapewni rentownoœci programu przez co najmniej 4 lata. Mniejsza wersja na 100 miejsc ma wejœć do eksploatacji w  tym roku po wielu opóŸnieniach i przekraczaniu budżetu.

Proponowana struktura miałaby pozytywny wpływ na  przepływy œrodków pieniężnych i zysk na akcję firmy matki przez następne 3 - 4 lata.  Władze federalne chcš powišzać wsparcie finansowe miliardem dolarów od prowincji Quebec z umowš, która da im i rzšdowi regionalnemu  wspólnš większoœć nad programem produkcji tych samolotów.

Władze federalne nie będš bezpoœrednio inwestować w Bombardiera, który zachowa podwójnš strukturę, korzystnš dla rodziny  założycieli Bombardier-Beaudoin majšcej 54 proc. praw głosu. Rodzina sprzeciwia się wszelkim zmianom w  strukturze zarzšdzania, nie  wszystkim w rzšdzie podoba się  obecna struktura własnoœci.

Według rozwišzania z Ottawy władze centralne i regionalne zachowywałyby się jako akcjonariusze, nie uczestniczšc w codziennej realizacji programu produkcji samolotów. Umowa pozwoliłaby Bombardierowi odkupić póŸniej od rzšdu udziały w programie CSeries, podobnie jak w ramach porozumienia firmy  z prowincjš Quebec.

Bombarder spodziewa się w 2016 r. obrotów 16,5-217,5 mld dolarów wliczajšc pienišdze z planowanej dostawy 10 samolotów CSeries. Kanadyjczycy majš do czynienia z ostrš konkurencjš ze strony Boeinga i Airbusa, które proponujš bardziej oszczędne wersje swych samolotów. A wiadomo, że realizacja nowych programów trwa latami, aby producent mógł odzyskać poniesione koszty i zaczšć zarabiać.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL