Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Koniec redukcji załogi w Air France

Bloomberg
Francuski przewoŸnik ma nadzieję, że likwidacja 1700 miejsc pracy przewidziana do poczštku 2017 r. będzie ostatnia, bo koniunktura poprawiła się — stwierdził jego przedstawiciel.

Liczba likwidowanych etatów mocno zmalała wobec tego, co przewidywano w grudniu w ramach drastycznego planu B, od którego pracodawca odstšpił w połowie stycznia.

Air France po przedstawieniu 18 lutego lepszego bilansu rocznego od przewidywań zakłada teraz likwidację 1405 etatów personelu naziemnego zamiast co najmniej 1823 i 200 wœród pracowników pokładowych (bez pilotów) wobec 890. AF nie zwolni żadnego pilota, w grudniu planowała rozstanie się z 280.

Pracodawcy zależy, by plan dobrowolnych rezygnacji z pracy był ostatni, firma zamierza zatrudniać znów pilotów, stewardessy i stewardów zależnie od powodzenia negocjacji przewidzianych w tym roku z obiema kategoriami zawodowymi. 10 marca zacznš się rozmowy z pilotami, przewidziano 5 spotkań w miesišcu. Przed latem  podejmie rozmowy z pracownikami pokładowymi, bo umowa zbiorowa z nimi wygasa z końcem paŸdziernika.

Air France uzasadnia nowš redukcję uzgodnieniami sprzed ostatecznego przyjęcia programu działalnoœci w 2016 r. i koniecznoœciš dalszych oszczędnoœci dla poprawienia konkurencyjnoœci wobec IAG i Lufthansy. IAG spodziewa się w tym roku wzrostu zysku o 40 proc. czyli o ponad 900 mln euro.

Przedstawiciel AF uważa, że nie należy wszystkich korzyœci z niższych cen ropy a więc i paliwa przerzucić na obniżenie cen biletów, bo częœć tych œrodków należy przeznaczyć na inwestycje i rozwój. — Nasi konkurenci majš większe możliwoœci kupowania samolotów, odnawiania kabin czy wprowadzania techniki cyfrowej, a ponadto zaoferowania częœci tych korzyœci klientom — dodał.

Zwišzki zawodowe nie sš oczywiœcie zadowolone. Największy CFE-CGC zgodził się na nowe cięcia, bo nie ma wypowiedzeń, ani obniżek zarobków i trzeba wreszcie z tym skończyć — stwierdził jego szef Ronald Noirot. Dla CCE (CGT) znowu personel naziemnym i pokładowy płaci, a pilotom znów udało się uniknšć redukcji. CFDT wštpi w słusznoœć ekonomicznš dobrowolnych odejœć, które doprowadzš do outsourcingu działalnoœci, która powinna pozostać w firmie.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL