Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Będš bezpłatne przejazdy dla uczniów podstawówek i gimnazjów

123rf.com
Bezpłatne przejazdy komunikacjš miejskš dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uchwalili w pištek radni Lublina. Dalej idšcy projekt radnych PiS - obejmujšcy także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do 21 roku życia - został odrzucony.
Za uchwałš zagłosowało 31 radnych, nikt nie był przeciwny. Bezpłatne przejazdy dla obowišzywały od 1 stycznia 2018 r. Projekt uchwały o bezpłatnych przejazdach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wniesiony został przez prezydenta miasta, ale powstał z inicjatywy radnych ugrupowania Wspólny Lublin. Jak tłumaczył radny Mariusz Banach, ma to przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów, dzięki temu, że częœć rodziców zrezygnuje z dowożenia dzieci do szkół. - Mamy nadzieję, że poranne korki przy szkołach będš mniejsze - powiedział.
Dodatkowym efektem ma być też zachęcenie samych rodziców do zamiany jazdy samochodem po mieœcie na komunikację publicznš. Koszt wprowadzenia tej ulgi został oszacowany na kwotę 2,7-2,9 mln zł rocznie. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapowiedział, że ten wydatek będzie już uwzględniony w projekcie budżetu miasta na przyszły rok. Radni PiS postulowali dalej idšce zmiany poprzez przyznanie bezpłatnych przejazdów uczniom wszystkich typów szkół, zamieszkałym w Lublinie, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Projekt uchwały radnych PiS w tej sprawie, a także zgłoszona przez nich poprawka rozszerzajšca grupę uczniów zwolnionych z opłat, zostały odrzucone w głosowaniu przez radnych PO i Wspólnego Lublina, którzy majš większoœć w radzie. Radny PiS Zbigniew Ławniczak mówił, że przyznanie ulgi tylko dla częœci uczniów „dzieli społeczeństwo". „Czym się różni uczeń szkoły podstawowej od ucznia szkoły œredniej? Zwolnijmy wszystkich albo nikogo"- postulował. Przewodniczšcy klubu PiS Tomasz Pitucha wskazywał natomiast, że rodzice dzieci z klas I-III raczej nie zrezygnujš z dowożenia ich do szkół samochodami, a z komunikacji miejskiej w większym stopniu korzystajš dzieci starsze, w tym uczniowie szkół œrednich. Prezydent oraz radni PO i Wspólnego Lublina tłumaczyli, że miasta nie stać na sfinansowanie darmowych przejazdów również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Według szacunków zwiększy to koszty o kolejne 5 mln zł. „To musiałoby się wišzać z podwyżkš cen biletów o około 20 proc. Nie chcemy tego robić" – powiedział prezydent Żuk. Radny PO Michał Krawczyk wypominał radnym PiS, że to ich projekt, który obejmuje tylko uczniów zamieszkałych w Lublinie prowadzi do podziałów, bo w liceach, technikach, czy szkołach zawodowych znaczna częœć uczniów jest spoza miasta. „To wy dzielicie ludzi, kiedy częœć uczniów w tej samej klasie płaci za bilet, a częœć nie płaci" – mówił Krawczyk do radnych PiS . Prezydent powiedział, że jeœli ulgi majš obejmować wszystkich uczniów, to trzeba zapytać lubelskich podatników, czy chcš ponosić te dodatkowe koszty, których znaczna częœć będzie dotyczyła młodzieży spoza Lublina. „Pamiętajmy, że wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, z których ta młodzież pochodzi, nie deklarujš gotowoœci do partycypacji w kosztach finansowania komunikacji w Lublinie" – zaznaczył Żuk. Sprawa bezpłatnych przejazdów komunikacjš miejskš była przedmiotem obrad radnych Lublina na dwóch sesjach nadzwyczajnych w pištek. Z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej wystšpili radni PiS, po tym, jak ich projekt w tej sprawie został zdjęty z porzšdku obrad na sesji zwyczajnej rady miasta w paŸdzierniku. Zdjęty z porzšdku obrad został wówczas także projekt prezydenta, ponieważ nie był jeszcze wtedy zaopiniowany przez zwišzki zawodowe. Gdy radni PiS zawnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej, to samo zrobił prezydent, aby – jak tłumaczył - oba projekty były rozpatrywane przez radę w tym samym czasie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL