Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Ekspresówka S5 już dłuższa na Dolnym Ślšsku

materiały prasowe
Przeszło 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 na Dolnym Œlšsku w poniedziałek został włšczony do ruchu. To fragment trasy pomiędzy węzłem Korzeńsko, a węzłem Kroœcina.

Jego częœć - 4,5 kilometrowy odcinek drogowcy zdołali uruchomić jeszcze przed zakończeniem kontraktu. Trasę budowało konsorcjum Budimexu i Strabaga.

Nowy odcinek S5 ma po dwa pasy ruchu o szerokoœci 3,5 metra w każdš stronę. Szerokoœć pasa rozdziału została tak zaprojektowana, by w przyszłoœci można było dobudować trzeci pas. Powstały dwa węzły: Żmigródek i Żmigród, a także drogi dojazdowe. Elementem otwartej trasy jest blisko 750-metrowy most nad Baryczš. Koszt jego budowy stanowił blisko jedna pištš wartoœci całego kontraktu.

Cały dolnoœlšski odcinek budowanej trasy S5 od Korzeńska do Wrocławia liczy 48 kilometrów i został podzielony na trzy częœci. W ramach inwestycji powstanie 7 węzłów drogowych (Żmigródek, Żmigród, Kroœcina, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Widawa) i 46 mostów. Zaplanowano 4 miejsca obsługi podróżnych i budowę obwodu utrzymania drogi. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 1,8 mld zł, z czego połowa zostanie dofinansowana z funduszy unijnych.

Nowa droga ekspresowa S5 docelowo połšczy województwo dolnoœlšskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawi też znacznie warunki w ruchu dalekobieżnym i regionalnym. Budowa trasy wprowadzi ponadto ułatwienia w międzynarodowym transporcie, a także zmniejszy oddziaływanie infrastruktury drogowej na œrodowisko. Dzięki budowie S5 nastšpi skomunikowanie autostrady A2 z autostradš A4.

Budowa S5 przyspieszy także w częœci północnej trasy. Blisko 1,4 mld zł będzie kosztować 54-kilometrowe połšczenie Bydgoszczy z autostradš A2 w Wielkopolsce. To obecnie największe przedsięwzięcie drogowe w regionie. Budowa trasy od węzła Bydgoszcz Błonie (dawniej Białe Błota) do granicy województwa otrzymała unijne wsparcie w wysokoœci 716 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL