Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Minister infrastruktury krytykuje propozycje KE ws. transportu; Polska będzie przeciw

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skrytykował w œrodę w Brukseli przedstawiony przez Komisję Europejskš pakiet w sprawie międzynarodowego transportu drogowego w UE. Zapowiedział, że Polska będzie szukała sojuszników, by zablokować te rozwišzania.
To pakiet, który wprost uderza w sektor transportu międzynarodowego nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, ale także w sektor transportu międzynarodowego całej Europy" - powiedział dziennikarzom Adamczyk. KE przedstawiła w œrodę propozycję przepisów, które nakładajš na firmy transportowe obowišzek wypłacania płacy minimalnej kierowcom wykonujšcym przewozy międzynarodowe. Ma być ona stosowana, jeœli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesišcu w danym kraju. To złe wiadomoœci dla polskich firm, które sš bardzo poważnym graczem na tym rynku w Europie. Jeœli propozycje KE wejdš w życie, pozycja naszych przedsiębiorstw wobec konkurentów z zachodniej Europy będzie dużo trudniejsza. Minister wyraził obawę, że w œwietle takich regulacji wzrosnš koszty transportu w całej Europie, za co zapłacš docelowi odbiorcy towarów. Zapowiedział, że Polska będzie chciała zbudować mniejszoœć blokujšcš w Radzie UE, aby zablokować te przepisy.
„Prowadzimy rozmowy z ministrami transportu z innych państw; budujemy koalicję (przeciw). Ale my nie chcemy tylko negować, my chcemy pokazać wštpliwoœć tych rozwišzań" - podkreœlił Adamczyk. Jak zaznaczył, nie może być tak, że rozstrzygnięcia Francji czy Niemiec, wobec których prowadzone jest postępowanie o naruszenie prawa UE w tym obszarze, stanš się podstawš nowych unijnych przepisów. Francja i Niemcy, a niedawno także Austria, wprowadziły swoje krajowe przepisy nakładajšce na przewoŸników w transporcie międzynarodowym obowišzek stosowania wobec kierowców płacy minimalnej. Komisja Europejska stanęła w sporze w tej sprawie za Europš Wschodniš, rozpoczynajšc procedury o naruszenie prawa unijnego przez te kraje (w efekcie Niemcy np. zawiesiły stosowanie swoich przepisów). Komisja argumentowała, że obowišzek stosowania wobec kierowców w transporcie międzynarodowym płacy minimalnej krajów przyjmujšcych (już od pierwszego dnia pobytu) jest nieproporcjonalnym obcišżeniem. Teraz rozstrzygnęła, od ilu dni pracy kierowcy w danym państwie trzeba będzie objšć go płacš minimalnš. Adamczyk zgodził się z opiniami wyrażanymi przez przedstawicieli firm transportowych, że te przepisy to próba wyeliminowania ich z rynku krajów zachodnich. „Mogę potwierdzić te obawy polskich transportowców, ale to nie sš to tylko i wyłšcznie ich obawy" - zaznaczył. Zwrócił też uwagę, że polski samochodowy transport międzynarodowy jest największy i najlepiej zorganizowany w Europie, dlatego pomysły KE można – jego zdaniem – odbierać jako zabiegi protekcjonistyczne, które majš osłabić sektor transportu międzynarodowego nie tylko w naszym kraju. Minister zwrócił uwagę, że tworzy się koalicja kilkunastu państw europejskich, które nie akceptujš tych rozwišzań. Wœród krajów, z którymi Polska może być w tej sprawie w koalicji, wymieniał Węgry, Słowację, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, Bułgarię, a także Portugalię i Hiszpanię. Adamczyk ocenił, że rozwišzania KE sš niekorzystne dla całej gospodarki europejskiej. „Pracujemy nad tym, aby powiększać tę koalicję" - powiedział. Przedstawiony przez Komisję Europejskš pakiet to osiem projektów prawnych, które według Brukseli majš doprowadzić do poprawy funkcjonowania rynku przewozów drogowych oraz warunków socjalnych i zatrudnienia pracowników. Jak tłumaczyła na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc, wszystkie elementy pakietu majš służyć temu, by transport drogowy był bardziej przejrzysty, płynny, a także uczciwy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL